न्यातपौ देगःया ३१८ दँ बुन्हि नां जक यानाः हन

ख्वप – गुथि संस्थानपाखें माक्व दां मबिउगु कारणं थुगुसी नं न्यातपौ देगःया ३१८ दँ बुदिं नां जक यानाः हने माल । दँय्दसं असारया पारु कुन्हु लाकाः न्यातपौया बुसादँ हना वयाच्वंगु दु । जुजु भूपतीन्द्र मल्लं खुलाया दुने तयार याःगु धाःगु उगु न्यातपौ देगः दयेके क्वचायेकूगु दिं लाकाः दँय्दसं सफा यानाः घाँय् पुयाः अन च्वंगु तजाःगु गजुली ध्वाँय् तियाः थुकथं बुसादँ हनीगु खः ।

न्यातपौ देगः निर्माण जूगु स्वसःदँ क्यंगु लसताय् २०५५ सालं अन भ्वय्ब्व छायाः तःजिक बुसादँ न्यायेकूगु खः । वंगु दँ अन पली घाँय् पुइपिंत व च्वय् थहां वनाः बखुंखि सफा याइपिं ज्यामितय्त माक्व दां मबिल धकाः च्वय् गजुली तयेयंकेमाःगु ध्वाँय् हे न्हापांगु तलाय् तुं तयाः चिनाथकूगु खः ।

उमिसं नीद्वः दां माग याःगुली न्याद्वः जक बिउगु जुयाः थथे अधुरो कथं ज्या याःगु खः । थुगुसी धाःसा दकलय् च्वय्या तल्लाय् हे वनाः गजुली ध्वाँय् पःताः ब्वयेकेगु ज्या याःगु दु । म्हिगः अन अवाः कुम्हाःत थहां वनाः सफा यायेगु व पताः (ध्वाँय्) ब्वयेकेगु ज्या याःगु खः ।

निश्चित वर्ग व समुदाय वा कुम्हाः जातिया अवाःतय्सं जक याना वयाच्वंगु थ्व ज्या गुथि संस्थानं ठेक्कां बीवं धाःसा आः मेमेपिंसं नं थहां वनाः झण्डा तयेगु यानाहःगु दु । थ्व झ्वलय् थगुने अन झण्डा तयेगु व घाँय् सफा यायेगु ज्याय् संलग्न अवाः ज्यामि तुलसीराम धुकुछुं थथे दां मगाःगु कारणं ज्या पूमवंक त्वःता थकूगु खः ।

नेवाः जात्रा पर्व व संस्कृति ल्यंकेगु ठेक्का कयातःगु गुथि संस्थानं थथे न्यातपौ देगःया बुसादँ न्यायेके माःगुया औचित्य हे मथूगु कारणं नं थुकिया लागिं माक्व दां मबीगु व सफा यायेमाःगु थासय् तकं सफा याये मफइगु खँ स्थानीय टौमढी निवासी बाजे सत्यसम्मेलन
राजोपाध्यायं नेपालभाषा टाइम्सयात कनादिल ।

वय्कःया कथं संस्कृति म्वाकेगु खःसा पर्याप्त दां बियाः टौमढी लागाय् जुइगु थीथी कथंया विशेष जात्रा पर्व मध्येया छगू न्यातपौ देगःया बुसादँ नं जूगुलिं उकियात व्यवस्थित यायेत स्वयेमाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS