प्रेम मोहन सिरपाः बीगु

येँ -निदँय् छक्वः नेपालभाषाया उपन्यास विधा व प्याखं विधायात बिया वयाच्वंगु प्रेम–मोहन सिरपाः थुगुसी प्याखं विधायात बीगु जूगु दु । थुगुसी सिरपाःया लागिं मदुम्ह पद्मरत्न तुलाधरया छधाः प्याखं मुना सफू ‘ग्वय्दां’, सत्यभामा माथेमाया पूधाः प्याखं सफू ‘इलं फ्वाःगु जीवन’ लिसें रामकृष्ण खड्गीया पूधाः प्याखं ‘कर्म विपाक’ व ‘छधाः प्याखं मुना’ यानाः मुक्कं प्यंगू सफू व पाण्डुलिपि दुहां वःगु खँ ग्वसाः खलकं धाःगु दु ।

थ्व प्यंगू मध्ये छगू सफूयात न्यय्द्वः तका व हनापौया प्रेम–मोहन सिरपाः बी । थ्वहे वइगु कौलाथ्व सप्तमि कुन्हु छगू ज्याझ्वःया दथुइ सिरपाः लः ल्हाइगु खँ प्रेम–मोहन सिरपाः गुथिया छ्यांज्ये रेणु वासुकलां कनादीगु दु । प्रेम–मोहन सिरपाः ई. मोहनकृष्ण डंगोलं थः गुरु भाषानिभाः प्रेमबहादुर कसाःयात हनेकथं निम्हसिगुं नां क्वकयाः नीस्वनादीगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS