सार्वजनिक जग्गा संरक्षणय् येँ महानगरपालिका

येँ – येँ महानगरपालिकां फुक्कं वडाया खुला सार्वजनिक थाय्या पहिचान यानाः उकिया संरक्षण यायेगु ज्या न्ह्याकूगु दु । येँ मनपा १० वडाय् न्हापा व्यक्तिया नामय् लानाच्वंगु निगू रोपनी सार्वजनिक जग्गायात नं वडां तारवार तयाः संरक्षण यायेगु तयारी याःगु दु ।

स्थानीय जे एण्ड तडुकारं थःगु जग्गा धकाः दावी यानाच्वंगु उगु जग्गा सार्वजनिक जूगु प्रमाणित जुइवं वडा तारवारं घेरे यायेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ वडाध्यक्ष रामकुमार केसीं धयादीगु दु । वडाध्यक्ष केसीया कथं जेठया न्हापांगु वालं निसें सार्वजनिक जग्गा पहिचान यानाः संरक्षण यायेगु ज्या न्ह्याःगु खः ।

येँ महानगरपालिकाया वडा नं. ३ य् १५ रोपनी, ६ लय्१० रोपनी व २९ य् ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लुइकेधुंकूगु दु ।

वडा अध्यक्षया संयोजकत्वय् गठन याःगु सार्वजनिक जग्गा तथा पहिचान संरक्षण समिति गठन यायेधुंकूगु दु । वडाध्यक्ष केसीं १० वडा जक १५ रोपनी जग्गा सार्वजनिक जूगु पहिचान जुइधुंकूगु खँ धयादीगु दु । स्वीनिगू वडा दुगु येँ महानगरपालिकाया वडा नं. ३ य् १५ रोपनी, ६ लय्१० रोपनी व २९ य् ९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा लुइकेधुंकूगु दु ।

येँ महानगरपालिकां चालु आर्थिक दँय् सार्वजनिक जग्गा पहिचान व संरक्षण यायेत स्वंगू करोड दां विनियोजन यानातःगु दु । येँ मनपाया कथं वडा नं. ३ य् लुइकूगु सार्वजनिक जग्गाया संरक्षण यानाः सकसियां पहुँच दयेकेत क्यब दयेकेगु निंतिं डिजाइन यायेधुंकूगु दु । मेमेगु वडा नं सार्वजनिक जग्गा पहिचान यायेगु निंतिं मेयर विद्यासुन्दर शाक्यं न्हय्ला न्ह्यव हे सकलें वडाध्यक्षतय्त निर्देशन बियादीगु खः ।

र्वजनिक जग्गाय् व्यक्ति वा छुं नं संस्थां टहरा दयेकाः च्वनाच्वंग्ु व व्यावसायिक प्रयोजनय् छ्यलाच्वंगु जूसा अज्याःगु टहरा चिइकाः सार्वजनिक छ्यलाबुलाया निंतिं हयेगु खँ येँ महानगरपलिकां धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS