संचार उद्यमी भाईकाजी नयन

नेवाः संचार ख्यलय् आपाःसिनं म्हसिउगु नां खः, भाईकाजी नयन यानि की भाईकाजी महर्जन । नेपाःदेय्या छगूयां छगूजक नेपालभाषाया टेलिभिजन च्यानलया रुपय् खनेदयेकः वःगु नेपालमण्डल टेलिभिजनया संस्थापक भाईकाजी नयनं खुदँ तक उगु टेलिभिजनया प्रबन्ध निर्देशकया रुपय् नं ज्या यात ।

आः वयाः थःगु हे बिस्कं नेवाः च्यानल कथं डिस होमय् ‘नेपाः च्यानल’ धका न्हूगु नेवाः च्यानल न्ह्याकेगु ग्वसाः ग्वया च्वंम्ह भाईकाजीया पलाः नेपालमण्डल टेलिभिजन व नेपाः च्यानल तक थ्यंकेत वय्कःया गीतसंगीत प्रतिया रुचीया तःधंगु ल्हाः दु । नकतिनि ल्याय्म्हया वैशय् पलाः छिउगु इलय् भाईकाजीया संगत कला प्रति नुगः क्वसाःपिं पासापिंलिसे जुल ।

उगु इलय् संगत जूपिं पासापिं धयापिं गुणराज शाक्य, दया बज्राचार्य व पद्म बज्राचार्य थेंज्याःपिं पासापिं खः । उपिं मध्ये विशेष यानाः गुणराज शाक्य व भाईकाजीया नुगः हुलाप्याखंपाखे क्वसालसा दयां परिकल्पनाकारया रुपय् अले पद्मं चाहिं भिजुअल एडिटरया रुपय् थःगु पलाः न्ह्याकल । गुणराज व भाईकाजीं उबलय् क्यामेरा चले यायेगुलि नं नुगः क्वसायेकल ।

थथे कलाकारिताया विविध ख्यलय् नुगः क्वसायेका वयाच्वंपिं ल्याय्म्हपिनिगु निंतिं उगु इलय् नेपाःया छगूयां छगूजक टेलिभिजनया रुपय् धस्वाना च्वंगु नेपाल टेलिभिजनय् न्ह्याःगु सांग्रिला च्यानल डे टिभि छगू स्यल्लाःगु प्लेटफर्म जुयाः पिहां वल । उगु इलय् उगु च्यानलय् “हसना” नांया नेपालभाषाया ज्याझ्वः न्ह्याना च्वंगु ई खः ।

स्याटेलाइट च्यानलया रुपय् हलिंन्यंकं थ्यंगु दकलय् न्हापांगु नेपालभाषाया टेलिभिजन ज्याझ्वः थ्व हे खःसा थुकिया हे माध्यमं भाइकाजीं थःगु प्रतिभा न्ह्यब्वयेगु ह्वःताः चूलाकल । “सांग्रिला च्यानल डे टिभि धकाः नेपाल टेलिभिजनय् न्ह्यानाच्वंगु इलय् उकी नेवाः भासं हसना धकाः नं छगू ज्याझ्वः वयाच्वंगु खनाः जिमित नं उकी थःपिंसं दयेकाःगु म्ये छपु क्यनेदःसा ज्यू थें जुल ।

आः वयाः थःगु हे बिस्कं नेवाः च्यानल
कथं डिस होमय् ‘नेपाः च्यानल’ धका न्हूगु नेवाः च्यानल न्ह्याकेगु ग्वसाः ग्वया च्वंम्ह
भाईकाजीया पलाः नेपालमण्डल टेलिभिजन व नेपाः च्यानल तक थ्यंकेत वय्कःया गीतसंगीत प्रतिया रुचीया तःधंगु ल्हाः दु ।

अले जिपिं वनाः हसनाया निर्माता÷निर्देशक विजयरत्न असंबरे नापलाना । वय्कलं हसना ज्याझ्वलय् जिमिसं दयेकाःगु म्येया म्युजिक भिडियो क्यनाबी धका धाःबलय् जिमिगु नुगः लसतां जाल । थुकथं वय्कःलिसे म्हसीका कालबिल जुइ धुंकाः वय्कः (विजयरत्न दाइ)लिसे स्वापु नं क्वातुना वन ।

अले व हे क्वातूगु स्वापुया हुनिं हे धायेमालि वय्कलं जितः हसनाया क्यामेरामायन जुइगु ह्वःताः नं बियादिल । थुकथं टेलिभिजनया पर्दाय् नेपालभाषाया छगू ज्याझ्वःया क्यामेरामाय्न जुइ खनसा अननिसें न्ह्याःगु पलाः लिपा वनाः नेपालमण्डल टेलिभिजनया स्थापना तक थ्यन । वय्कलं न्हय्दँ न्ह्यः योमरी पुन्हि कुन्हु हे नेपालमण्डल टेलिभिजन न्ह्याकूगु खःसा आः वयाः थःगु हे छगू बिस्कं च्यानल कथं नेपाः च्यानल चायेकेगु कुतः तक थ्यंगु दु ।”

थौंया नांजाःम्ह नेवाः संचारकःमि भाईकाजी महर्जनं थःगु टेलिभिजन यात्रायात थुकथं न्ह्यब्वयादिल ।नेपाल टेलिभिजनया हे न्हापांगु नेवाः ज्याझ्वः कथं शुरु जूगु “हसना”या क्यामेरामायन जुयाः ज्या यायेगु ह्वःताः चूलाके न्ह्यःहे भाईकाजीं क्यामेरामाय्न जुयाः छगू निगू नेवाः म्युजिक भिडियो खिचे याये धुंकूगु जुया च्वन ।

थःगु हे छगू कम्पनी ‘श्रव्यदृश्य अडियो भिडियो प्रोडक्शन’ नं चायेके धुंकूगु जुयाच्वन । उगु इलय् हे छम्ह संचार उद्यमीया रुपय् थःगु पलाः न्ह्याके धुंकूम्ह भाईकाजी महर्जनं पुलांगु खँ लुमंकुसे धयादिल “नेपाल टेलिभिजनय् सांग्रिला च्यानल डे टिभिं कया वयाच्वंगु ई आकाझाकां त्वतेमाःबले उकी क्यना वयाच्वंगु उगु ईया छगूयां छगूजक ज्याझ्वः कथं न्हाय् धस्वाका वयाच्वंगु हसनां नं दिपा काल ।

अबाय्ति हसनाया ४७ इपिसोड क्वचाये धुंकूगु खःसा ५० ब्वः पूवंकाः छगस् लसता ज्याझ्वः यायेगु ग्वसाः जुयाच्वंगु खः । तर अथे याये मखन । थथे आकाझाकां ज्याझ्वः दिना वाताहाँ जूपिं जिमिसं थःगु हे छगु च्यानल दःसा थथे वाताहाँ जुइमाली मखुगु थें तायेका । अले थ्व हे आज्जु ज्वनाः न्ह्यावनापिं जिमिसं लिपा वनाः नेपालभण्डल टेलिभिजन नीस्वनां पार याना ।

थथे छम्ह धिसिलाःम्ह संचार उद्यमीया रुपय् न्ह्यःने वयेत ताःलाःम्ह भाइकाजीयात वय्कःया नेपालभाषाया संचार ख्यलय् ज्वःमदुगु योगदानया कदर यासें थीथी संस्थापाखे सिरपा व सम्मानं नं छाय्पिउगु दु । अथेहे वय्कःया कुशल प्रशासनय् न्ह्यानाच्वंगु नेपालमण्डल टेलिभिजनयात नं थीथी सिरपा व सम्मान देछायेधुंकूगु खँ थन लुमंकेबहजू ।

छम्ह क्यामेरामायनया रुपय् थःगु पलाः धिसिलाक्क न्ह्याकूम्ह भाइकाजीं ‘हिसि दुम्ह मय्जु’, ‘मय्जुया हिसि’, ‘सिमाकचा’ लगायतया म्युजिक भिडियो एल्बम नं पिकाये धुंकल । उलि जक मखसे नेपालभाषाया छगू चर्चित फिल्म ‘सर्गःमिला”या वय्कः छम्ह क्यामेरामायन जक मखसे छम्ह निर्माता नं खः ।

थ्व फिल्म वय्कःया डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्शनपाखें दयेकूगु फिल्म खः । थ्वहे डेल्टा मल्टिमिडिया प्रोडक्शनपाखें आः न्हूगु नेवाः टिभि च्यानलया रुपय् “नेपाः च्यानल” पिलू वयेत्यंगु खः । छम्ह क्यामेरामायनया रुपय् जक ज्या यानाच्वनेगु खःसा आम्दानीया चिउताः हे कया च्वनेम्वाः तर छम्ह संचार उद्यमीया रुपय् थःगु हे प्रोडक्शन हाउस वा टेलिभिजन च्यानल चायेकेबलय् आम्दानीया चिउताःया नापनापं आपालं पक्षया ध्यान तयेमाः धयादीम्ह भाईकाजी महर्जन नयन खस नेपाली भाय्या गुलिखे टेलिप्याखं व ज्याझ्वलय् क्यामेरामायन जुयाः नं ज्या यायेधुंकल ।

उकी मध्ये “रिसानी माफ”, “कुण्ठा”, “भाईटिका”, “पश्चाताप”, “अपराध”या नां न्ह्यःने लाः । अथे हे वय्कलं “बाघचाल” नांयागु छगू फिल्म नं खिचे यानादीगु दु । तत्कालिन ललितपुर उप महानगरपालिका व युनिसेफं दयेकूगु “भुकम्प” नांयागु डकुमेण्ट्री लगायत आपालं डकुमेण्ट्री नं खिचेयाये धुंकूम्ह भाईकाजी महर्जन नयन थौं नेपालभाषाया संचार ख्यःया छम्ह ज्वःमदुम्ह उद्यमीया रुपय् न्ह्यःने लानाच्वंम्ह व्यक्तित्व खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS