सुपर स्टारया कासाय् छाय् मथ्यात थुपिं ?

छम्ह मिजं कलाकार व छम्ह मिसा कलाकारयात नेपाः सुपरस्टार धकाः घोषणा यानाः म्हतिं छगू छगू लख तकाया सिरपालं छाय्पीगु धकाः नाय्खिं च्वयेकूगु ताःदत । क्वछिना कथं नेपाल संवत् ११३९या न्हूदँकुन्हु थ्व सिरपालं छाय्पीगु ज्या जुइमाःगु खः तर कारणवश जुइमफुत । थन उगु ज्याझ्वः मजूगु खँयात सिबें थ्व कासाय् दुमथ्याःपिनि बारे दुवालेगु कुतः याये ।

ज्याझ्वःया भाला क्वबियाच्वंगु संस्था ग्लोबल नेपाः सुपरस्टार फाउण्डेशनं पितबिउगु नियम कथं थथे घोषणा जुइपिं कलाकार नेवाः फिल्मय् ज्या याना वयाच्वंपिं जुइमाः । नेवाः फिल्मय् एक्टिंग याना वयाच्वंपिं कलाकारमध्ये छम्ह मिजं व छम्ह मिसायात सुपरस्टार धकाः घोषणा यायेगु धेंधेंबल्लाःया निंतिं बेस्ट फाइभ नोमिनेशन कथं न्याम्ह मिजं कलाकार व न्याम्ह मिसा कलाकारया नांया ल्यज्या क्वचाये धुंकल ।

मिजं कलाकारय् आर्यम नकःमि, सुरज व्यञ्जनकार, रुपेन्द्र श्रेष्ठ थक्वाःमि, राजु महर्जन व भोगेन्द्र मानन्धरया नां नोमिनेशनय् लानाच्वंगु दुसा मिसा कलाकारपिं मध्ये अन्नपुर्णेश्वरी श्रेष्ठ, हिसिला महर्जन, भिन्तुना जोशी, रोजिना सुवाल व रजनी खड्गीया नां न्ह्यःने वयाच्वंगु दु ।

छम्ह मिजं कलाकार व छम्ह मिसा कलाकारयात दँय् छक्वः छगू लख तकाया सिरपाः सहित बीत्यंगु नेपाः सुपरस्टार सिरपाःयात मेकथं मकासे नेवाः फिल्म ख्यःया छगू तःजिगु हना वा सिरपाः कथं काये । आः छक्वः थ्व सुपरस्टार कासाय् मथ्याःपिं छुं छुं संकिपा स्टारया बारे छक्वः चर्चा याये । नेवाः फिल्मया कलाकारिता ख्यलय् ज्वःमदुगु योगदान दुम्ह धइम्ह छम्ह सुरेन्द्र तुलाधर नं खः ।

सुरेन्द्र तुलाधर
छम्ह फिल्म च्वमि अले छम्ह फिल्म निर्देशकया रुपय् नांजाःम्ह सुरेन्द्र तुलाधर छम्ह स्येल्लाःम्ह कलाकार नं खः । आपालं फिल्म, टेलिफिल्मय् थःगु अभिनयया बलं लोकंह्वाःम्ह सुरेन्द्र तुलाधर नं सुपरस्टारया धेंधेंबल्लाखय् लायेमाःम्ह कलाकार खः ।

तर सुरेन्द्र तुलाधर धाःसा थ्व सुपरस्टार सिरपाया निंतिं नीस्वनातःगु ग्लोबल नेपाः सुपरस्टार फाउण्डेशनया कजि जूगु हुनिं थुगु कासां पिने लाःम्ह कलाकार खः ।

थनथाय् लाक्क लुमंकेमाःगु छता खँ छु धाःसां यदि छम्ह कलाकार थः फिल्मया निर्देशक, च्वमि वा मेगु न्ह्यागु हे विधाय् ल्हा च्वयेका वयाच्वंम्ह जूसां यदि उम्ह कलाकारं नेवाः फिल्मय् याना वयाच्वंगु अभिनयया हुनिं लोकंह्वाःम्ह वा योगदान दुम्ह खःसा उम्ह संकिपामियात सुपरस्टारया धेंधेंबल्लाखय् लाकेमाः । थ्वहे हुनिं नांजाःम्ह नेवाः संकिपामि आर्यम नकःमिया नां नोमिनेशनय् वःगु खः। तर सुरेन्द्र तुलाधर धाःसा थ्व कासाय् मथ्यात ।

रवि डंगोल
थुकथं स्वयेबलय् आपालं मेमेपिनिगु नां वयेमाःगु खः । तर थथे नां वयेमाःपिं कलाकारत ग्वसाःखलकं सुपरस्टार ल्यज्याया निंतिं ग्वसाः ग्वःगु पिकनिकय् ब्वति मकाःबलय् सुपरस्टारया कासां पिने लाःवंगु दु । अज्याःम्ह हे छम्ह नेवाः फिल्म निर्देशक व तसकं हे लोकंह्वाःम्ह कलाकार रवि डंगोल नं खः ।

रवि डंगोल गुलि लोकंह्वाः धइगु खँ थन धयाच्वनेमाली मखु जुइ । नेवाः फिल्मयात पुनर्जागृत याःम्ह धकाः धयातःम्ह आर्यम नकःमिया “सुभाय्” पिहां वःगु ईया जःखः हे पिहां वःगु “यांमिखा”या निर्देशक व कलाकार खः, रवि डंगोल ।

अनं लिपा रवि डंगोलंं “कुलांगार”, “वल वल फसिक्वाः”, “व मिसा”, “टेम्पो ड्राईभर” लगायतया फिल्म निर्देशनया नापनापं उकी अभिनय नं यात अले “थ्व ला ग्यानापु स्टायल” आदि फिल्मय् नं अभिनय यात । तर पिकनिकय् थ्यंके मफुगु हुनिं सुपरस्टारया कासाय् मथ्यात ।

बासु शाही
सुपरस्टारया कासाय् मथ्याःम्ह मेम्ह छम्ह कलाकार , निर्देशक बासु शाही नं खः । नेवाः फिल्म ख्यलय् दिपाः मदयेक फिल्म दयेकाः नन्स्टप फिल्ममेकर कथं न्ह्यःने वःम्ह बासु शाहीं आः तकया दुने थ्यंमथ्यं झिंच्यागू नीगू नेवाः फिल्म दयेकेधुंकल । अले उकी मध्ये आपालं फिल्मय् मेन रोलय् अभिनय नं याये धुंकल ।

“लुँयाम्ह झंगः” व “ग्वंगः क्वसः” फिल्मं निसें “वाया दुने जाकि दु” थेंज्याःगु फिल्मय् छम्ह निर्माता अले छम्ह निर्देशक वा छम्ह फिल्म च्वमि जुयाः जक मखसे छम्ह कलाकारया रुपय् नं थःगु प्रतिभा न्ह्यब्वया वयाच्वंम्ह बाशु शाही नं सुपरस्टार कासाय् मथ्याःम्ह कलाकार खः ।

आशिष्मा नकःमि
सुपरस्टारया कासाय् मथ्याःपिं कासामि मध्ये दकलय् चर्चा जुयाच्वंगु नां धइगु आशिष्मा नकःमिया नां खः । आशिष्मा नेवाः फिल्मख्यःया छम्ह साप हे लोकंह्वाःम्ह हिरोइन खः । “न्याल्लब्यां” फिल्मनिसें न्ह्याःगु आशिष्माया यात्रा आःतक नं निरन्तर हे दनि । खय्त ला इहिपा धुंकाः आशिष्मां मेगु फिल्म म्हितूगु मदुनि ।

तर इहिपासिबें छुं ई न्ह्यः तिनि आशिष्मा छम्ह फिल्म निर्माताया रुपय् नं पलाः न्ह्याका “लाखेभाजु” नांयागु फिल्म दयेकूगु खःसा “रश्मी”नांयागु छगू फिल्म नं पिदने ल्यंदनि ।

हृदयप्रसाद मिश्र
“सुभाय्” फिल्मनिसें निरन्तर अभिनय याना वयाच्वंम्ह ज्वःमदुम्ह कलाकार धइम्ह छम्ह हृदयप्रसाद मिश्र खःसा मेम्ह सबिन शाक्य खः । छम्ह ख्यालिन्हिलि कलाकारया रुपय् नांजाःम्ह हृदयप्रसाद मिश्रं आपालं फिल्मय् ख्यालिन्हिलां जाःगु रोलय् अभिनय यानातःगु दुसा वय्कःया म्हसीका हे थ्व खः ।

तर वय्कलं “न्हाय्कं” फिल्मय् छगू बिस्कं कथंया रोल म्हितातःगु दुसाः “पानबति” फिल्मय् नेगेटिभ रोल नं म्हितूगु दु अले “सत्य धरोधर्म” नांयागु फिल्मय् नं मेन रोल हे म्हितूम्ह खः । छगू कथंया बिस्कंं हे म्हसीका दुम्ह हृदयप्रसाद मिश्र ग्वसाःखलःया पिकनिकय् मथ्यंगु हुनिं सुपरस्टार कासाय् दुमथ्याःम्ह खः ।

सबिन शाक्य
सबिन शाक्य नं “सुभाय्” फिल्मं निसे निरन्तर नेवाः फिल्मय् थःगु पलाः न्ह्याका वयाच्वंम्ह कलाकार खः । आपालं आपाः नेवाः फिल्म म्हितेधुंकूम्ह सबिन शाक्य छम्ह ज्वःमदुम्ह कलाकार अले लोकंह्वाःम्ह कलाकार खः ।

“न्याल्लब्यां”, “थः कतः कतः थः”लगायतया आपालं फिल्मनिसें “तानाज्यो” तकया दुने यक्व हे नेवाः फिल्म म्हितेधुंकूम्ह सबिन शाक्य ग्वसाःखलकं ग्वसाः ग्वःगु पिकनिकय् थ्यनां नं सुपरस्टारया नोमिनेशनय् मलाःम्ह कलाकार खः ।

पिकनिकय् थ्यंपिं
ग्वसाःखलःया पिकनिकय् थ्यनाः नं कासाय् मथ्याःपिं मध्ये नांजाम्ह कलाकार आशाकाजी थकू उगु पिकनिक ग्वसाःया कजि जूगुलिं कासाय् दुमथ्यातसा आराध्यलक्ष्मी खड्गीया आःतक छगू हे फिल्म पिहां मवःनिगुलिं मथ्यात तर स्वतन्त्र संसार महर्जन पिकनिकय् थ्यनां नं कासाय् दुथ्याःगु खनेमदु ।

‘निफ्वःस्वां’ फिल्मंनिसें थःगु अभिनय यात्रा न्ह्याकूम्ह स्वतन्त्रं ‘जिपिं बदमाश मखु’, ‘इहिपा’ लगायतया फिल्मय् हिरो जुयाः म्हितूगु दुसा ‘पिया च्वना’ लगायत फिल्मया निर्देशन नं याःगु दु ।

दकलय् लिपा
नां ल्ययेगु तातुनाः जूगु पिकनिक ज्याझ्वलय् नेपालभाषा फिल्मख्यःया तसकं लोकंह्वाःम्ह हिरोइन आशिष्मा नकःमिया धाःसा उपस्थिति मदु । अन उपस्थित जूपिं मध्ये जक नां ल्ययेगु धकाः ग्वसाःखलकं घोषणा यानातःगुलिं भिंतुना जोशी धाःसा भारतया न्हूदिल्लींनिसें वयाः जूसां उगु ज्याझ्वलय् थ्यंकःवःगु खः ।

उगु ज्याझ्वलय् “भिंतुना” फिल्मया निम्हं हिरोइन रेश्मी महर्जन व रेमा महर्जनया नं उपस्थिति मदु । अले थौंकन्हय् राइजिंग स्टारया रुपय् बय्बय् जुयाच्वंम्ह “तिन तिकः महाबिकः” फिल्मया हिरोइन निकी महर्जनया नापनापं ख्वपया कलाकार तिपू श्यामसुन्दर शिल्पकार व अर्णेश्वरी शिल्पकार अनंलि हरिश तण्डुकार, राजु महर्जन जुजु व राजु स्यस्यःलगायतया नं उपस्थिति खनेमदु ।

“पटाचारा” व “कृषा गौतमी” म्हितूपिं नेपाःया हे नांजाःपिं कलाकारत मेलिना मानन्धर व कर्मा, कलाकार व निर्देशकया रुपय् पलाः न्ह्याका वयाच्वंम्ह रुपिन डंगोलया नं अन उपस्थिति खनेमदुसा आपालं आपाः फिल्मय् थीथी कथंया भूमिकाय् थःगु प्रतिभा न्ह्यब्वया वयाच्वंपिं कलाकार पल्पसा डंगोल व सुनिता श्रेष्ठ ठाकुर थेंज्याःपिं नं पिकनिकय् मवःगु हुनिं सुपरस्टारया नोमिनेशनय् मथ्यात ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS