नेपाःया संचार क्षेत्रय् लिपांगु इलय् यक्व हे टेलिभिजन च्यानलत प्रशारणय् वयाच्वंगु दु । उकी खस् भाषालिसें नेपालभाषाया टेलिभिजन च्यानल नं प्रशारण जुयाच्वंगु दु । टेलिभिजन च्यानलया प्रशारण मूलतः समाचार व सूचनामूलक नापं जानकारीमूलक ज्याझ्वःया निंतिं खःसां लिपागु इलय् नेपाःया टेलिभिजन च्यानलय् थीथीकथंया आपालं मनोरञ्जनात्मक, कासानापं सम्बन्धित, मिसा व मस्तय्गु निंतिं नापं छेँज्या, पारिवारिक जीवननाप सम्बन्धित आपालं ज्याझ्वःत नं प्रशारण यायेगु याना वयाच्वंगु दु ।

प्रशारणय् दुगु आपालं टेलिभिजन च्यानलय् थीथी भासं समाचार, सूचना, जानकारीमूलक ज्याझ्वः प्रशारण यायेगुया नापनापं थीथी म्यँेया म्युजिक भिडियो, थीथीकथंया टेलिप्याखंत नं प्रशारण यायेगु ज्या जुया वयाच्वंगु दु । नेपालय् प्रशारणय् वयाच्वंगु आपालं टेलिभिजन च्यानलतय्सं मूलतः खस् भाय्या ज्याझ्वः व टेलिप्याखं अप्वःथें प्रशारण याना वयाच्वंसां नेपालभाषाया ज्याझ्वः धाये वा नेवाः टेलिप्याखं वा नेवाः संकिपा धाःसा उलि थाय् बियाच्वंगु खनेमदु वा उलि प्रशारण यानाच्वंगु खनेमदु । नेपाःया सन्दर्भय् प्रशारणय् वयाच्वंगु टेलिभिजन च्यानलतय्सं नेपाःया आदिवासी जनजातिया भासं नं थीथीकथंया ज्याझ्वःत, टेलिप्याखं व संकिपा प्रशारण यायेमाः । अथेला छुं छुं टेलिभिजन च्यानलं नेपाःया थीथी आदिवासी जनजातिया भासं नं ज्याझवःत प्रशारण याना वयामच्वंगु मखु । तर प्रशारणय् दुगु अप्वःथें टेलिभिजनल च्यानलतय्सं नेवाः ज्याझ्वः वा नेवाः टेलिप्याखं वा नेवाः संकिपात प्रशारण यायेगु यानाच्वंगु मदु । उकिसनं नेवाः ज्याझ्वः प्रशारण याना वयाच्वंगु गुलिखे टेलिभिजन च्यानलतय्सं अज्याःगु ज्याझ्वःयात निरन्तरता बी फयाच्वंगु मदु । निला, प्यला वा खुला वा अप्वलय् च्याला झिला प्रशारण जुइ अले बन्द जुइ । थ्व खँय सरोकारवाला सकसिनं ध्यान बीमाःथें च्वं ।

गुलिखे टेलिभिजन च्यानलतय्सं नेपालभाषाया ज्याझ्वः जक प्रशारण यायेगु मखसे नेवाः टेलिप्याखं न प्रशारण यायेगु यानाच्वंगु दु । नेवाः टेलिप्याखं थौंतक नं मदिक्क प्रशारण याना वयाच्वंगु टेलिभिजन च्यानल मध्ये छगू खः इमेज च्यानल । थ्व टेलिभिजन च्यानलय् हरेक आइतवाःपतिकं नेपालभाषाया हास्य टेलिप्याखं ‘ख्वताबजि’, हरेक विहीवाःपतिकं थीथी नेवाः ज्याझ्वःनापं नेवाः टेलि ड्रामा ‘समय्बजि’ नांगु ज्याझ्वः प्रशारण याना वयाच्वंगु दु । टेलिभिजनय् प्रशारण जुयाच्वंगु नेपालभाषाया थुपिं निगू टेलिप्याखं ‘ख्वताबजि’ व ‘समय्बजिं’ स्वकुमिपिनिगु नुगः सालाच्वंगु, नुगः त्याके फयाच्वंगु दु । अले थ्व उलि हे स्वकुमितय दथइ लोकंह्वाः ।

नेपालभाषां जक प्रशारण जुयाच्वंगु छगू नेवाः टेलिभिजन च्यानल खः ‘नेपालमण्डल’ । थ्व टेलिभिजनय् नं नेवाः टेलिप्याखंत प्रशारण जुयाच्वंगु दु । अथेला नेपालमण्डल टेलिभिजन छगू मुक्क नेवाः भासं जक प्रशारण जुयाच्वगु टेलिभिजन च्यानल खः । नेपालमण्डल टेलिभिजन् हरेक बुधवाः नेवाः टेलिप्याखं ‘ड्याड सन एण्ड मम’ प्रशारण जुया च्वंगु दु । आर्यम नकःमिया च्वसा व निर्देशनय् प्रशारण जुयाच्वंगु थ्व लोकंह्वाःगु टेलिप्याखनं नं आपालं स्वुकमितय् नुगः सालाच्वंगु दु । ‘डाड सन एण्ड मम’ छगू हास्य बिधाया लिधंसाय् दयेकातःगु नेवाः टेलिप्याखं खः । अथेला अप्वः धइथे नेवाः टेलिप्याखं, नेवाः संकिपाया निर्माण हास्यबिधाया लिधंसाय् दयेकातःगु वा दयेकेगु यानाच्वंगु खनेदु ।

अथे हे नेपालमण्डल टेलिभिजनय् हे नेपालभाषा साहित्य ख्यःया अतिकं नांजापिं बाखं च्वमिपिनिगु थीथीकथंया लोकंह्वाःगु साहित्यिक कृति उपन्यास व बाखंया लिधंसाय् टेलिप्याखं ‘बाखंचा’ हरेक शुक्रवाःपतिकं प्रशारण जुया वयाच्वंगु दु । थुकथं हे ‘इण्डिजिनियस’ टेलिभिजन च्यानलय् नं न्हियान्हिथं नेपालभाषाया थीथी सवाःया ज्याझ्वःनापं नेपालभाषाया टेलिप्याखं नं प्रशारण जुया वयाच्वंगु दु । उखे सरकारी स्वामित्वया नेपाल टेलिभिजनं नं इलय्ब्यलय् नेपालभाषाया टेलिप्याखं प्रशारण यायेगु याना वयाच्वंगु खः । तर लिपांगु इलय् वयाः नेपाल टेलिभिजनं नेपालभाषाया टेलिप्याखं प्रशारण यायेगु यानाच्वंगु मदु । नेपाल टेलिभिजन छगू सरकारी स्वामित्वया टेलिभिजन च्यानल जूगुलिं नेवाः टेलिप्याखंया नापनापं नेपाःया थीथी आदिबाशि जनजातिया टेलिप्याखं, समाचार वा ज्याझ्वःत प्रशारण याये माःगु अति आवश्यक खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS