ऐतिहासिक थाय् भुतिसःया संरक्षण

येँ- येँया मरुसतः न्ह्यःने च्वंगु भुतिसतःया संरक्षण यायेगु ज्या शुरु याःगु दु । पुरातत्व विभागं लछि न्ह्यः भुतिसतः छचाःलि नँया सिखलं बेरे यानाः संरक्षण याःगु खः । ऐतिहासिक महत्व दुगु थ्व थाय् थ्वयां न्ह्यः मोटरसाइकल दिकेगु, तरकारि मिइगु याना वयाच्वंगु खः । येँयाः झ्वलय् दागीं वनाः लिहां वयेबलय् ल्यं दुगु दक्वं थन हे भूतिसतलय् वायेगु याइ । अथेहे पचलीया झिंनिदँया जात्राया झ्वलय् जुजुलिसे खड्ग हिलीगु थ्व थासय् तसकं ऐतिहसिक जूगुलिं संरक्षण यायेमाःगु खँ संस्कृतिविद् यज्ञमानपति वज्राचार्यं धयादी ।

थ्व थाय्यात इतिहास बारे वय्कलं धयादी, ‘न्हापा छकः पचली जात्राबलय् क्वंचा कुतुं वनाः देय् न्यंकं क्षरापति ल्वय् न्यना वन । अले स्वस्ति शान्ति यानाः क्षरापति दक्वसित थन भुतिसतलय् हे वानाबिल । उकिं थ्वयात भुतिसतः धाःगु खः ।’वय्कःया कथं न्हापा सिखंमू बहाःया छगू गुथिइ महावली पुजा यायेगु चलन नं दुगु खः । उगु महावली पुजा क्वचायेवं भुति सतलय् वाये यंकेगु याइगु खः । थांैकन्हय् थ्व महाबली पुजा धाःसा बन्द जुइधुंकूगु दु ।संस्कृतिविद् वज्राचार्य कथं थन घ्यःचाकु सन्हुया छन्हु न्ह्यः छ्वः मनाः कन्हय् कुन्हु भुतिसतलय् हयाः सायात नकेगु ज्या याइ ।

थथे सायात नकीगु गुथियात सा गुथि धायेगु यानाच्वंगु व थौंकन्हय् नं थथे नकेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । स्थानीय विष्णुराज श्रेष्ठं धाःसा बार तःसां नं अन दुने पसः तयेगु ज्या जुयाच्वंगुलिं पसः चीकेमाःगु खँ धयादीगु दु । ऐतिहासिक थासय् बार ग्वये धुंकाः नं दुने पसः तयेगु यानाच्वंगु धासें स्थानीय पहलं अन पसः मतयेकेगु ज्या जुयाच्वंगु खँ वय्कलं कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS