देय्–जवाः अय् पद्मरत्न ! छ जिमि नुगलय् ह्वैच्वन
राष्ट्रया हे सः जुयाः छ न्यंक हलिमय् थ्वैच्वन ।

छंगु ख्वबि हे जिमिगु सः खः
गुलि फु उलि ख्वबि हाय्कि छं
मुक्तिया पंगः लुखा व,
उगु ख्वबिं हे चाय्कि छं
‘जातिया खः ज्यान मांंभाय्’ छंगु आत्मां धैच्वन
देय्–जवाः अय् पद्मरत्न ! छ जिमि नुगलय् ह्वैच्वन ।

व्रmान्ति च्वय्काः शान्ति ह्वय्काः
गुनुनु ब्यांचुलि हाःम्ह छ
देय् व जनता ज्यान भाःपाः
थःगु जीवन पाःम्ह छ
छंगु ज्वःमदु गुण लुमंकाः याः वयाः अभिनन्दन
देय्–जवाः अय् पद्मरत्न ! छ जिमि नुगलय् ह्वैच्वन ।

जुग व जुग तक छंगु सृजना
स्वां नस्वाः वै हे च्वनी
देसया स्याःचाः मलंतले
छंगु सः थ्वै हे च्वनी
चुत्तुचुं ख्युं गाः दुने छ बुलुमि न्वःथें न्वैच्वन
देय्–जवाः अय् पद्मरत्न ! छ जिमि नुगलय् ह्वैच्वन ।

देसया ब्याक्कं उपेक्षित
जाति छम्ह थें ज्वीतिनि
छंगु भिंगु व न्हूगु म्हगसं
जिमि नुगः नं थीतिनि
‘यक्व म्वाय्मा, मान जाय्मा’ छन्त लःल्हाय् ख्येंसगं
देय्–जवाः अय् पद्मरत्न ! छ जिमि नुगलय् ह्वैच्वन ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS