छन्दबद्ध चिनाखँ स्यनेज्या क्वचाल

येँ – हलिं नेवाः गुथिया ग्वसालय् छवा:यंकं जूगु छन्दबद्ध चिनाखँ प्रशिक्षण ज्याझ्वः क्वचाःगु दु । वंगु भदौ १९ गतेनिसें २५ गते तक जुमपाखें छवा:यंकं छन्दबद्ध चिनाखँ प्रशिक्षण ज्याझ्वः जूगु खः । प्रशिक्षण ज्याझ्वलय् लोककवि राजभाई जकःमिं तालिम बियादीगु खः ।

शनिवाः असोज १० गते छगू औपचारिक ज्याझ्वःया दथुइ प्रशिक्षण ज्याझ्वः समापन जूगु खः । हलिं नेवाः गुथिया संरक्षक शान्त प्रकाश श्रेष्ठया नायःसुइ जूगु समापन ज्याझ्वलय् जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ मूपाहां व विशेषपाहां कथं  थौंकन्हय् रुसय् च्वनादीम्ह बरिष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रकाश श्रेष्ठं ब्वति कयादीगु खः । उगु तालिमय् अमेरिका, भारत, जापान, इजरायल, इङल्याण्ड लगायत नीन्ह्यम्हसिनं सक्रिय रुपं ब्वति कयादीगु खः ।

अथेहे समापन ज्याझ्वलय् प्रशिक्षक राजभाई जकःमिया अप्रकाशित सफू ‘पुर्खाया पलाः ख्वायॅं’ दुने दुथ्यानाच्वंगु २७ म्ह नेवाः महारथि पुर्खापिनिगु व्यक्तित्व पिब्वयेगु कथंया नीन्हय्पु चिनाखँ प्रशिक्षार्थीतय्सं छन्दबद्ध रुपं छपु-छपु न्यंकादीगु खः ।

ज्याझ्वलय् विशेषपाहां साहित्यकार श्रेष्ठं प्रशिक्षक जकःमिया उगु सफूयात रुसी भाषां अनुवाद यानाः पिकायेगु बचं बियादीगु खः । ज्याझ्वलय् न्वंवासें प्रशिक्षक जकःमिं छन्द शास्त्र धइगु समाजया शास्त्रीय शक्ति खः धयादिसें न्हू पुस्तायात हस्तान्तरण यायेगु ज्या जूगु अले थुगु अभियानयात मदिक्क न्ह्याका वनेगु खँ कनादिल ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS