स्वनिगलय् पुनःनिर्माणं गति मकाल

येँ – स्वनिगः दुने भुखाय् लिपा पुनःनिर्माणया ज्यां गति काये फुगु खनेमदु । भुखाचं प्रभावित मेमेगु जिल्लाया पुनःनिर्माणं गति कयाः ८५ प्रतिशतया ल्याखं प्रगति खने दया वयाच्वंगु इलय् स्वनिगलय् धाःसा पुनःनिर्माणया अवस्था भज्यंक स्यनाच्वंगु खनेदु । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणया कथं स्वनिगःया पुनःनिर्माण नकतिनि ३४ प्रतिशतति जक क्वचाःगु दु ।

प्राधिकरणया कथं स्वनिगःया स्वंगू जिल्लाया आः ३१ हजार ४३० म्हेसिनं जक स्वंगूगु किस्ता वापतया ध्यबा कायेधुंकूगु दु । पुनःनिर्माणया अवस्था नं तसकं कमजोर दु । प्राधिकरणया सहप्रवक्ता मनमोहर घिमिरेया कथं येँ जिल्लाय् कुल लाभग्राहीया ल्याखः ४७ हजार ६६४ दुसा ४१ हजार ७२७ म्हेसिनं जक अनुदान सम्झौता याःगु दु ।

अनुदान सम्झौता याःपिं मध्ये नं बछि स्वयां म्हो अथे धयागु ३० प्रतिशतं जक निगूगु किस्ता काःगु दु । प्राधिकरणया कथं मुक्क १७ हजार ७८३ छेँथुवाःतय्सं जक निगूगु किस्ता कथया ध्यबा लःल्हाना काःगु दु । स्वंगूगु किस्तान काःपिनि ल्याः धाःसा १४ हजार ७२ जक दु ।
अथेहे यल जिल्लाय् भुखाचं पीडित लाभग्राहीतय् ल्याः २८ हजार ४६३ दुसा अनुदान सम्झौता याःपिं २५ हजार ५४ म्ह जक दु ।

स्वनिगः दुने जक १ लाख ४ हजार ५५३ म्ह लाभग्राही दुगुलिइ ९१ हजार ३३३ म्हेसिनं जक अनुदान सम्झौता याःगु खः । अथेहे ९१ हजार २०७ म्हेसिनं न्हापांगु किस्ता काःगु दुसा ३७हजार ६८९ म्हेसिनं निगूगु किस्ता काःगु दुसा स्वंगूगु किस्ता काःपिनि ल्याः मुक्कं ३१ हजार ४३० म्ह जक दु ।

न्हापांगु किस्तान २४ हजार ९२८ म्हेसिनं काःगु दुसा निगूगु किस्तान ११ हजार १४७ म्हेसिनं जक काःगु दु । स्वंगूगु किस्ता काःपिनि ल्याः धाःसा मुक्कं ८ हजार ७०० जक दु । ख्वपया अवस्था नं अथे हे दु । ख्वपय् मुक्कं २८ हजार ४२६ म्ह लाभग्राहीतय् धलः दु । थ्व धलखय् दुथ्याःपिं मध्ये २४ हजार ५५१ म्हेसिनं न्हापांगु किस्तान, ८ हजार ७५९ म्हेसिनं निगूगु किस्तान व ८ हजार ६५८ म्हेसिनंजक स्वंगूगु किस्ता वापतया ध्यबा काःगु दु ।

स्वनिगः दुने जक १ लाख ४ हजार ५५३ म्ह लाभग्राही दुगुलिइ ९१ हजार ३३३ म्हेसिनं जक अनुदान सम्झौता याःगु खः । अथेहे ९१ हजार २०७ म्हेसिनं न्हापांगु किस्ता काःगु दुसा ३७हजार ६८९ म्हेसिनं निगूगु किस्ता काःगु दुसा स्वंगूगु किस्ता काःपिनि ल्याः मुक्कं ३१ हजार ४३० म्ह जक दु ।

प्रतिशतया आधारय् धाःगु खःसा कूल ८७.३६ प्रतिशतं अनुदान सम्झौता याःगुलिइ ९९.८ प्रतिशतं न्हापांगु किस्ता काल । निगूगु किस्ता काःपिं ४१ दशमलब २६ व स्वंगूगु किस्ता काःपिं ३४.४१ प्रतिशत दु ।प्राधिकरणया विवरण कथं येँय् २२ हजार ५८७ म्हेसिनं जक थःगु छेँय् दयेकेगु ज्या न्ह्याकूगु दु ।

मेखे यलय् १२ हजार १३८ म्हेसिनं छेँ दयेकेगु सुरु याःगु दु । न्याद्वः व ३९२ म्हेसिनं निर्माण सम्पन्न यायेधुंकूगु दु । अथेहे ख्वपय् ११ हजार ७०२ म्हेसिनं छेँ दयेकूगु दु । ८ हजार ४०२ म्हेसिनं छेँ दयेके क्वचायेकूबलय् तक ३ हजार २८८ म्हेसिनं छेँ पुनःनिर्माण यानाच्वंगु अवस्था दु । भुखाचं तसकं प्रभावित ११ हजार ७०८ गू जिल्लाय् छेँ दयेकेगु ज्या सुरु जूगु दु ।

भूकम्प अतिप्रभावित झिंप्यंगू जिल्लाया अवस्था स्वयेबलय् अनुदान सम्झौता याःपिं ९५ प्रतिशत दु । अथेहे न्हापांगु किस्ता काःपिं ९९प्रतिशत, निगूगु किस्ता काःपिं ७८ प्रतिशत व स्वंगगूगु किस्ता काःपिं ६४ प्रतिशत जक दु । प्राधिकरणया सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेया कथं शहरी क्षेत्रया पुनःनिर्माण आशा यानातःकथ न्ह्यःने न्ह्याः वनेफयाच्वंगु मदु ।

इय् हे पुनःनिर्माण क्वचायेकेत स्वनिगःया पुनःनिर्माण चुनौति कथं न्ह्यःने दु । सहरी क्षेत्रय् लाभग्रहीतय् स्वंगू लाख अनुदान कयाः छेँ दयेके इच्छा मदुगु खनेदु । स्वनिगलय् छेँ दयेकेगु लागत यक्व तुइगु जूगुलिं स्वंगू तसकं म्हो जुइ । क्षतिग्रस्त छेँ म्होचा जग्गा दयेकातःगु, आः दयेकेबलय् नगरपालिकाया मापदण्ड पूवंक माःगु जूगुलिं नं समस्या जुयाच्वगु निष्कर्ष प्राधिकरणया दु ।

अथेहे छखा हे छेँय् यक्व परिवार च्वनीगु व अंशवन्डाया समस्या दुगु,मुद्दा नं यक्व जुयाच्वंगु खनेदुगु खँ प्राधिकरणं धाःगु दु ।स्यनाच्वंगु छेँ दुनेबलय् मेपिंत लिचवः लाइगु, भूमिहिनया समस्या, सहुलियत त्यासा प्रभावकारी मजूगुलिं नं स्वनिगःया पुनःनिर्माणं गति कायेखुं मदु ।

अथेहे भुखाचं प्रभावित मेमेगुजिल्लाय् प्राधिकरणया नीतिगत व्यवस्थाया बारे जानकारी दुसां स्वनिगः दुने भुखाचं प्रभावितयात म्हो जक जानकारी दु । स्थानीय सरकार मेमेगु ज्याय् अप्वः व्यस्त जूगुलिं पुनःनिर्माणया ज्या म्हो जक प्राथमिकताय् लानाच्वंगु दुसा साझेदार संस्था नं म्हो जक संलग्न खनेदु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS