येँ मनपां सफाइ कर्मचारी कटौती याइगु

येँ – येँ महानगरपालिकां फोहरमैला व्यवस्थापन ज्या यानाच्वंगुपिं कर्मचारीतय् कटौती याइगु जूगु दु । यान्त्रिक कुचो (बुमर)या छ्यलाबुला अप्वयेकेगु लिसें फोहरया व्यवस्थापन निजी क्षेत्रयात अप्वः सहभागी याकाः फोहर व्यवस्थापनया कर्मचारीत कतौटी यायेगु तयारी मनपां याःगु खः ।

महानगरया ज्या नीति दयेकेगु जूसां न्ह्याबलें फोहर व्यवस्थापनय् हे जक अलमल जुयाच्वंगु धासें निजीख्यःया सहभागीता अप्वयेकेगु योजनां महानगरपालिकां हःगु खः । थौंकन्हय् येँ महानगरय् थ्यंमथ्यं २५ गू निजी संस्थां फोहर मुनेगु ज्या यानाच्वंगु खँ येँ मनपाया प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलं धयादीगु दु । तर थज्याःगु संस्था कामनपाय् दर्ता धाःसा मजूगु खँ वय्कलं कनादीगु दु ।

वय्कलं धयादिल, ‘थुपिं संस्थायात दर्ता याकाः प्रक्रियाय् हयाः फोहरया जिम्मेवारी बीगु योजना दु ।’ येँ महानगरय् थौंकन्हय् थ्यंमथ्यं द्वः व निसःम्ह कुचिकार दुगुलिइ आः उमित म्हो याना यंकेगु योजना दुगु खँ नं प्रवक्ता डंगोलं कनादीगु दु । आः फोहरमैला मुनेगु निंतिं न्हूपिं कर्मचारी थप मयायेगु खँ नं वय्कलं धयादिल ।

थौंकन्हय् अथें नं फोहरमैला संकलनया ज्या यायपिं कर्मचारीतय् ल्याः म्हो जुया वनाच्वंगु दु । ‘मेमेगु ज्याय् आकर्षण दुसां फोहरमैलाया ज्या याये चाहे मजूपिनि ल्याः अप्वया वनाच्वंगु दु’ वय्कलं धयादिल ।छेँ छेँय् ध्यबा म्हयाः फोहर संकलन याना वयाच्वंगु संस्थातलिसे कामपां समन्वय व सहकार्य यानाः दर्ता प्रक्रियाय् यंकेत्यनागु खँ कामपाया वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठं धयादीगु दु ।

आःतक निजी संस्थातय्सं थः यत्थे फोहर संकलन याना वयाच्वंगुलिं छखे समन्वय मजुयाच्वंगु दुसा मेखे राजश्व नं वयाच्वंगु मदु धासें वय्कलं निजी संस्था दर्ता प्रक्रिया न्ह्याकेगु खँ कनादीगु खः ।थौंकन्हय् निजी कम्पनीतय्सं न्हि ८० निसें १०० टिप्पर फोहर सिसडोलय् वाये यंकाच्वंगु दु । उमिसं अथे वाये यंकूगु फोहरवापत येँ महानगरपालिकायात प्रति टिप्पर३५० तका दां बुझे यानाच्वंगु दु ।

उमिसं बीगु सेवा व काइगु शुल्कय् एकरुपता हयेगु निंतिं नं सुचीकृत यायेमाःगु खँ प्रमुख श्रेष्ठं धयादिल ।‘जिमिसं याकनं हे निजी संस्थायात सूचिकृत यायेगु सुरु यायेत्यनागु दु’ वय्कलं धयादिल ।येँ महानगरपालिकाया ३२ गू वडा मध्ये च्यागू वडाय् महानगरपालिकां थःम्हं हे व २४ गू वडाय् निजी संस्थां फोहर मुंकेगु यानाच्वंगु दु ।

थथे फोहर मुनाच्वंगु संस्था मध्ये गुलिखेसिनं फोहरया वर्गीकरण नं यानाच्वंगु दुसा येँ मनपां थःम्हं नं फोहर वर्गीकरणया निंतिं थीथी ज्याझ्वः यानाच्वंगु खँ प्रमुख श्रेष्ठं जानकारी बियादिल ।आः येँ महानगरपालिकां नं ध्वग्गिइगु व ध्वमग्गिइगु फोहर बिस्कं बिस्कं हे गाडीइ संकलन यायेगु योजना दयेकाच्वंगु दु ।

निजी संस्थाया स्थानीयवासीलिसे समन्वय् दुसां कामपालिसे धाःसा समन्वय जुयामच्वंगु खँ वय्कलं कनादिल । वय्कलं धयादिल, ‘फोहरया दीर्घकालिन व्यवस्थापनया निंतिं वर्गीकरण हे छगू जक विकल्प जूगुलिं थुकी नं मिले जुया ज्या यायेगु जुइ ।’येँ महानगरपालिकां थौंकन्हय् इटलीं न्यानाहःगु न्यागः ब्रमेर संचालन यानाच्वंगु दुसा याकनं हे मेगु निगः नं संचालनय् वयेत्यंगु दु ।

थ्व निगः ब्रुमर नं संचालनय् वयेवं बु्रमरपाखें सफा याइगु थाय् अझ तब्या जुया वनी । बु्रमरं सफा यायेबलय् तुफि ज्वनाः सतकय् बँ पूवइपिं जनशक्ति म्हो जक दःसां गाइगु खँ प्रवक्ता डंगोलं कनादिल । वय्कलं धयादिल, ‘फोहरय् जनशक्ति व लगानी निगुलिं म्हो यायेगु जिमिगु लक्ष्य दु ।’थौंकन्हय् येँ मनपां न्हिं ३५० मेट्रिक टन फोहर थःम्हं हे संकलन यानाः सिसडोलय् व्यवस्थापन यानाच्वंगु दु ।

थ्व ज्याया निंतिं मनपायाके २१ गः टिप्प÷ दु । स्वनिगः दुने च्वंगु झिंच्यागू स्थानीय तहं सिसडोलय् फोहर वायेगु याना वयाच्वंगु दु । अप्वया वनाच्वंगु शहरीकरणं स्वनिगलय् फोहरया उत्पादन नं अप्वयाच्वंगु दु । सरकारं फोहर वायेगु निंतिं नुवाकोट जिल्लाया हे बञ्चरे डाँडाय् ल्याण्डफिल साइट दयेकेगु नं सुरु यायेधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS