खुसि सुचुकुचु यायेगु भाला स्थानीय तहयात

सरकारं खुसि सुचुकुचु यायेगु भाला स्थानीय तहयात हे बीकथं ‘खुसि व मेमेगु सार्वजनिक क्षेत्रया सुचुकुचुसम्बन्धी कार्यविधि (नमुना)–२०७५ हःगु दु । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयं स्थानीय तहयात हे खुसि, सतक, चुक सार्वजनिक क्षेत्रया सुचुकुचुया भाला बीकथं कार्यविधि हयागु मन्त्रालयया सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालं जानकारी बियादिल ।

कार्यविधि वयेधुंकाः ७५३ गुलिं स्थानीय तहं थःगु लागा दुने सुचुकुचु अभियान संचालन यायेमाःगु जुइ । वय्कलं कार्यविधिइ स्थानीय सरकारयात थःगु लागा दुनेया खुसि, धः, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरया सुचुकुचु यायेगुनिसें कयाः जैविक विविधताया संरक्षण व पर्यावरणीय सन्तुलन नं कायम याइ धयादीगु दु ।

कार्यविधिइ स्थानीय तहया प्रमुख दुगु छगू समिति गठन यानाः थःगु लागा दुनेया सुचुकुचु यायेगु ज्याझ्वः याइ । उगु समितिइ नगरपालिका वा गाउँपालिकाया उपप्रमुख व उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षा निकायया प्रमुख, गैरसरकारी संस्थाया प्रतिनिधि लगायत दुजः दइ ।

उगु समितिं सुचुकुचु ज्याझ्वः संचालन यायेमाःगु क्षेत्र पहिचान यायेगु, सुचुकुचु अभियान संचालन व अन्तर निकाया समन्वय यायेगु, थीथी संघसंस्था व निकायं याःगु सुचुकुचु ज्याझ्वलय् समन्वय यायेगु कार्यविधिइ न्ह्यथनातःगु दु । अथे हे वडाअध्यक्षया संयोजकत्वय् वडास्तरीय सुचुकुचु अभियान समितिया गठन यायेगुतकं व्यवस्था कार्यविधिइ न्ह्यथनातःगु दु ।

वडास्तरीय ज्याझ्वलय् वडाय् दुगु खुसि, देगः फल्चा, सतः, सार्वजनिकस्थलया सुचुकुचु संचालन यायेगु, थीथी संघसंस्था व निकायं याइगु सुचुकुचु ज्याझ्वःया समन्वय यायेगु व वडास्तरीय सुचुकुचुया ज्याझ्वःया अनुगमन यानाः वडाय् थ्व सम्बन्धी सहलह यायेगु कार्यविधिइ न्ह्यथनातःगु दु ।

मन्त्रालयया प्रवक्ता सुरेश अधिकारीं नमूना कार्यविधियात दक्वं स्थानीय तहय् याकनं छ्वयेगु तयारी जुयाच्वंगु जानकारी बियादीगु दु ।
स्थानीय तहया कार्यपालिकां स्वीकृत यानाः कार्यविधि लागू यायेगु वय्कलं कनादिल । कार्यविधिइ म्होतिं नं लछिइ छक्वः थःगु स्थानीय तहय् दुगु खुसि, धः, देगः, फल्चा, सतः व सार्वजनिक स्थल सुचुकुचु यायेगु अभियान संचालन यायेमाःगु व्यवस्था यानातःगु दु ।

नगरपालिकां प्रत्येक महिनाया लिपांगु शनिवाः सुथय् स्थानीय वासिन्दा, त्वाः, समुदाय, गैरसरकारी संस्थालिसे समन्वय यानाः थःगु क्षेत्रया पायक जूगु थासय् लाःगु त्वनेगु लःया मुहान, सार्वजनिक बुंगाःचा, हिति, पुखू, ताल, खुसि, धार्मिक व पर्यटकीय स्थल, सम्पदा, लागा, सतक, पार्क, खुल्ला लागाया सुचुकुचु यायेगु व्यवस्था मिले यायेगु न्ह्यथनातःगु दु ।

प्रवक्ता अधिकारीयाकथं कार्यविधिइ गां वा नगर क्षेत्र दुनेया सरकारी, गैरसरकारी व निजी ख्यःया ज्याकू, संघसंस्था व निकायं प्रत्येक महिनाया छन्हु न्हापांगु शुक्रवाः न्हिनसिया २ निसें ३ ताः ईतक थःथःगु परिसर सुचुकुचु यानाः सुचुकुचु अभियान व्यापक दयेकेगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

गां वा नगरक्षेत्र दुनेया दक्वं शैक्षिक संस्थां आः प्रत्येक महिनाया निगूगु वा प्यंगूगु शुक्रवाः न्हिनसिया २ निसें ३ ताःईतक वा शैक्षिक संस्था बन्द जुइ स्वयां घौछि न्ह्यवंनिसें वा मेमेगु उपयुक्त इलय् शैक्षिक संस्था जःखः थःत पायक जूग्ु थासय् लाःगु खुसि, उद्यान, पुखू, त्वनेगु लःया मुहान, धार्मिकस्थल, त्वाः सार्वजनिक क्षेत्र सुचुकुचु यायेगु ज्याझ्वः संचालन यायेमाःगु जुइ ।

शैक्षिक संस्थां थीथी अतिरिक्त क्रियाकलाप गथेकि ः– न्ह्यसःलिसः कासा, किपा च्वज्या कासा, वत्तृmत्वकला, वृक्षारोपणया माध्यमं वातावरणीय संरक्षण व सुचुकुचु अभियान संचालन यायेमाःगु कार्यविधिइ न्ह्यथनातःगु दु । थुकथं हे कार्यविधिइ स्थानीय तहय् दुगु दक्वं ज्याकू, संघसंस्थां अंगलय् च्वयेगु, पोस्टर तिकेगु लगायतया ज्यायात निषेध यानाः ‘स्वच्छ, सफा, हराभरा क्षेत्र’ घोषणा यानाः नियमित रुपं सुचुकुचु यायेमाःगु खँ न्ह्यथनातःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS