तनाच्वंम्ह भिंतुना जोशी

थौंकन्हय् नेवाः फिल्मया ल्याः अप्वया वयाच्वंगु दु । फिल्मय् म्हितीपिं आपालं कलाकारतय् लिमलानाच्वंगु दु । थ्व प्यदँ न्यादँया दुने पिदंगु नेवाः फिल्म स्वयेगु खःसा भिंतुना जोशीं म्हितूगु “मनू म्हसीकि”, “मू मदुगु जिन्दगी” व “स्वय्नगु” यानाः मुक्कं स्वंगू जक फिल्म पिहांवःगु दु । व नं उलि बांलाक क्यनेज्या मन्ह्याःनि । आः भिंतुना जोशीं म्हितीगु धकाः धयातःगु छगू हे जक फिल्म दनि,“मां” । छखे सुरेश खड्गीया निर्देशनय् दयेकेत्यंगु थ्व फिल्मया शुटिंग शुरु मजूनिसा मेखे भिंतुना जोशीया ई थौंकन्हय् देशय्सिबें विदेशय् बिनाच्वंगु खनेदु ।

न्हापांगु फिल्म
भिंतुना जोशी थ्व ख्यःया छम्ह तसकं लोकंह्वाःम्ह हिरोइन खः । थथे लोकंह्वाःम्ह हिरोइन भिंतुनाया फिल्मयात्रा गुकथं न्ह्यात ले ? उखेपाखे छक्वः मिखा ब्वये । भिंतुनाया न्हापांगु संकिपा “यांमिखा” खः । अले थ्व धुंकाः वयात “सुभाय्” संकिपाय् म्हितेत इनाप याःगु जुयाच्वन । तर खँ धाःसा मिले मजुल । “सुभाय्” या निर्देशक आर्यम नकःमिं भिंतुनायात थःगु संकिपाय् म्हितेत इनाप याःगु इलय् भिंतुना मय्जुया मां नगिना जोशीं छुं भतिचा अप्वः दां माः धकाः धालः खनि अले थःगु बजेटं भाय् मल्हाःगुलिं यानाः आर्यम नकःमिं वयात कायेगु बिचाः त्वःतल ।

वसिबें न्हापा “यांमिखा”या प्रस्ताव वःबलय् भिंतुना थःम्हेसिनं हे निर्देशक रवि डंगोललिसें तप्यंक खँल्हाःबलय् धाःसा खँ मिले जुल । तर उलि याउँक मिले जूगु धाःसा मखु खनि । उगु इलय् भिंतुना जोशीया जागिर काठमाडौं महानगरपालिकाय् । अले वयात खटे यानातःगु थाय् धइगु येँयाः लाय्कू लागा । अन वय्कः मय्जु पर्यटकतय्त टिकट मिइगु काउण्टरय् च्वनीगु । रवि डंगोलं वयात अन हे खंगु जुयाच्वन । अले जगत नकःमि व रवि डंगोल वनाः भिंतुनायात “यांमिखा”य् हिरोइन जुइगु प्रस्ताव तःवंगु जुयाच्वन ।

तर भिंतुनां खँ मन्यं । मांयाके न्यनेमानि धकाः धाल । उलि जक मखु । थम्हं अभिनय याये फइमखु थें च्वं धकाः नं धाल । अले थःगु जागिरया हुनिं शुटिंगय् ई बी फइ थें मच्वं धकाः नं धाल । थुलिमछि खँ धालं नं रवि डंगोलं वयात कायेगु बिचाः मत्वःतू । बरु उमिसं भिंतुनायात हःपाः बीगु ल्याखं धाल कि वयात लाइगु इलय् मिले यानाः शुटिंग याये । अले ला भिंतुनां नं म्हाः धाये मछाल । थुकथं भिंतुना जोशी “यांमिखा”या हिरोइन जुल ।
“यांमिखा” संकिपाय् भिंतुनां याःगु पात्रया नां न्हापा सुनिता धका छुनातःगु जुयाच्वन ।

तर सुनिता धइगु नां भतिचा नेवाः पहः मवल धइगु खँ जूगुलिं नां हिलाः भिंतुना धकाः छूगु जुयाच्वन । तर थ्व खँ भिंतुनां मसिउनिगु जुयाच्वन । अले न्हापांगु न्हिं कुन्हु शुटिंगय् ब्वति काये धकाः वंगु इलय् नारायणदेवी प्रधानं सिनय् डायलग न्ववायेगु झ्वलय् “भिंतुना ! भिंतुना ! भिंतुना !” धकाः सःतूबलय् भिंतुनां थःत सःतल धकाः “हजुर आण्टी” धकाः वन खनि । अले ला उबलय् जुयाच्वंगु शुटिंगया शट स्यन । रिटेक कायेमाल । तर अबाय्ति अन सकलें इतिइति न्हिउगु खँ भिंतुनायात आःतक नं लुमंनि ।

तता लसतायात वःगु इनापय् भिंतुना
नेवाः संकिपा ख्यलय् थुकथं दुहां वःम्ह भिंतुनां दकलय् न्हापां थः प्यंगू तगिमय् ब्वनाच्वंगु इलय् “आमा भोलिदेखि म पनि स्कूल जान्छु” नांयागु विज्ञापनपाखें थुखेपाखे पलाः न्ह्याकूगु खः । तर व धुंकाः थुखेपाखेया पलाखं दिपा काल । थ्व विज्ञापन म्हितेगु “अफर” धाःसा भिंतुनाया तता लसतायात वःगु खः । भिंतुना व लसताया अबु द्वारिकालाल जोशी छम्ह नांजाःम्ह संगीतकार खः । वय्कःया जागिर अबाय्ति रेडियो नेपालय् जूगुलिं थ्व ख्यःया आपालं मनूत म्हसिउ ।

वहे म्हसीकाया आधारय् लसतायात उगु विज्ञापन म्हितेगु अफर वःगु खः । तर उकुन्हु स्कूलय् ससुपुजा जूगुलिं लसता व शुटिंगय् वने मखन । अले वयागु थासय् भिंतुना वन । थुकथं वयागु भागय् उगु विज्ञापन लात । थुकथं न्ह्याःगु भिंतुनाया कलायात्राय् छुं दँ दिपा काल । अले झिगू तगिमय् ब्वनाच्वंगु इलय् भिंतुनां मोहन भुसालया छपु म्ये “नलेख चिठ्ठी तिमीले मलाई”या म्यूजिक भिडियोय् मोडल जुयाः ज्या यात । थ्व धुंकाः वयात म्यूजिक भिडियो म्हितेगु अफर मेमेगु नं वल । तर एस.एल.सी. बिइमाःगु ई जूगुलिं अज्याःगु छुं नं अफर स्वीकार याये मखन ।

तर लिपा एस.एल.सी. सिधये धुंकाः छगू धुंकाः मेगु म्यूजिक भिडियोय् खनेदयेकः वल । उगु इलय् कुन्ति मोक्तानया “चोली राम्रो” निमा रुम्बाया “जाँदैछु म है विदेशमा” लिसें विधान श्रेष्ठ, महेश सेवा, हेमन्त शर्मा, दीपक लिम्बू थेंज्याःपिं आपालं म्येहालामिपिनिगु म्येया म्यूजिक भिडियो म्हितूम्ह भिंतुनायात उगु ईया नांजाःम्ह म्यूजिक भिडियो डाइरेक्टर आलोक नेम्वाङ्गं इमेज च्यानलय् प्रसारण जुइगु “डो रे मि फा” नांयागु म्यूजिक काउण्टडाउन शोया प्रोग्राम होस्टया ज्याय् तयाबिल । निदँतक भिंतुनां उकी ज्या यात । निदँ लिपाः त्वःते माल । छाय्धाःसा उगु इलय् भिंतुनाया चीन व कतार थेंज्याःगु थीथी देशय् वनाः सांस्कृतिक ज्याझ्वः न्ह्यब्वः वनेमाल ।

जागिर त्वःताः फिल्मय्
छगू छगू देशय् हे भिंmन्यान्हु नीन्हु च्वने माःबलय् इमेज च्यानलया जागिरय् ई बी मफुत । उगु इलय् भिंतुना चीनया बेइजिंग, सांघाइ व ह्वांगजु नांयागु शहरय् “भृकुटी” नांगु ब्याले क्यनेत वंगु खः । हुलाप्याखनय् तसकं नुगः क्वसाःम्ह भिंतुना मय्जुं पद्मकन्या क्याम्पसय् डिप्लोमा याःगु इलय् नं होम साइन्स व डान्सयात सब्जेक्टकथं काःगु खः । अले क्याम्पसय् डान्स पार्टनरकथं म्हसिउम्ह सम्झना उप्रेती रौनियारया हे निर्देशनय् दयेकूगु “मेघा” नांयागु छगू खस नेपाली संकिपाय् नं म्हिते धुंकूम्ह भिंतुना जोशीया मेजर रोल दुगु छगू खस नेपाली संकिपाया नां “भ्रम” खः । रविन्द्र शाहीया निर्देशनय् दयेकूगु “भ्रम”य् कर्मा शाक्य हिरो जुयाः म्हितूगुु खः ।

भिंतुना मय्जुं “सिंहदरबार”नांयागु टेलिसिरियलय् नं म्हितेधुंकूगु दु । भिंतुनाया आः तक पिदंगु फिल्मय् निर्देशक राजु स्यस्यःया “याकः म्ह्याय्”, आर्यम नकःमिया “तारेमाम” व “याहू”, सुरेन्द्र तुलाधरया “मू मदुगु जिन्दगी”, पवन जोशीया “बांलाः मयजु” अले भोगेन्द्र मानन्धरया “थ्वला ग्यानापु स्टायल” थेंज्याःगु आपालं फिल्म तसकं बय्बय् जूगु खः । पेज थ्री नेपालभाषा पिपुल्स च्वाइस अवार्ड ११३० य् बेष्ट एक्टे«स, पेज थ्री नेपालभाषा पिपुल्स च्वाइस अवार्ड ११३३ य् म्यूजिक भिडियोपाखें वेस्ट मोडल नोमिनेशन, पेज थ्री नेपालभाषा पिपुल्स च्वाइस अवार्ड ११३७ य् बेस्ट सपोर्टिंग हिरोइनया सिरपाः, नेवाः जागरण संकिपामि हना ११३० नापनापं थीथी हना व सिरपाः त्याकेधुंकूम्ह भिंतुना जोशी छम्ह लोकंह्वाःम्ह हिरोइन खः ।

फिल्म ख्यः त्वःतीगु खँ
छक्वः भिंतुना जोशीं आः संकिपाय् ज्या याइमखुत धइगु खँ नं पिहां वल । अबाय्ति लाक्क हे वय्कः मय्जुं म्हिते धकाः बचं बियलि बचंपतिइ (एग्रीमेन्ट पेपर) तकं ल्हाःचिं तयेधुंकूगु संकिपा “इहिपा” नं मम्हिता बिउबलय् आपाःसिनं भिंतुना जोशीं थ्व लागा त्वःतीगु जुल धकाः तकं मति तल । थुकिया बारे स्पष्ट यायेगु झ्वलय् भिंतुना जोशीं धाल, “अबाय्ति जिगु स्वास्थ्य समस्या वयाः संकिपा ख्यलं दिपाः जक कयागु खः । तर मनूतसें जिं ला थ्व ख्यः हे त्वःतीन धकाः तकं धाल ।

गन तक “इहिपा”या खँ खः उगु संकिपा ला जिं म्हिते हे धयागु खः तर वय्कःपिंसं तःक्वःमछि हे डेट लिछ्याःबलय् लिपा जिं म्हिते मखन । खँ उलि जक हे खः । तर थन धाःसा अनेतने खँ पिहां वल ।” थुकथं थःगु खँ स्पष्ट तःम्ह भिंतुना जोशी थौंकन्हय् नं नेपाःया भूमिसिबें अप्वः विदेशया भूमिइ हे व्यस्त खनेदु । विशेष यानाः भारतया न्हूदिल्लीइ च्वनाः गायन पेशाय् लगे जुयाच्वंम्ह तता लसता जोशीलिसे हे प्यपुनाः अन हे अप्वः च्वनाच्वनीम्ह भिंतुना जोशीया फिल्मया ल्याः थ्व हे कारणं म्हो जूगु खः वा मेगु छुं कारण दु धइगु खँ लिपा हे जक सीदइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS