जेण्टलमाएन पिया च्वंम्ह इकृना बल्ल

दच्छिदत्या न्ह्यः “ द जेण्टलमाएन” नांयागु छगु फिल्मया बुखँ बय्बय् जुल । थ्व “द जेण्टलमाएन” फिल्म नेवाः फिल्म ख्यःया नांजाम्ह कलाकार,च्वमि व निर्देशक सुरेन्द्र तुलाधरं दयेके धकाः घोषणा याःगु खः । झिदँ–झिंनिदँति न्ह्यः नेवाः फिल्म ख्यलय् “याकःम्ह्याय्” नांयागु फिल्मया च्वमि, सहनिर्देशक व कलाकारया रुपय् दुहांवःम्ह सुरेन्द्र तुलाधर थौं वया नेवाः फिल्मया छगः धिसिलागु थांया रुपय् दनेत ताःलाःम्ह निर्देशक खः ।

“याकःम्ह्याय्”सिबें न्ह्यः टेलिभिजनय् “ख्वताबजि” थेंज्याःगु नेवाः टेलिसिरियलय् नं छम्ह कलाकार व च्वमिया नापनापं सहनिर्देशनय् ज्या याःगु खः । “ख्वताबजि” व “याकःम्ह्याय्” या निर्देशक राजु स्यस्य खः । थ्व निगुलिंया सहनिर्देशक जुयाः ज्या याःम्ह सुरेन्द्र तुलाधरं लिपा वनाः निर्देशकया रुपय् पलाः न्ह्याकल ।

दकलय् न्हापा “अंश” नांयागु फिल्मया निर्देशकया रुपय् पलाः न्ह्याकूम्ह सुरेन्द्र तुलाधरया थ्व न्हापांगु फिल्म पिदनेत धाःसा ताः ई काल । थ्व ई दथुइ छम्ह निर्देशकया रुपय् सुरेन्द्र तुलाधरया जिपिं बदमाश मखु , जिगु मिखाया न्ह्यःने, पानबति, मू मदुगु जिन्दगी थेंज्याःगु फिल्म पिहां वलसा छम्ह च्वमिया रुपय् “थ्व ला ग्यानापु स्टायल” नांयागु छगू फिल्म नं वल ।

व धुंकाः छुं इलं निसें सुलं च्वनाच्वंम्ह सुरेन्द्र तुलाधरं थगुनेपाखे “द जेण्टलमाएन”नांयागु फिल्म दयेकेगु घोषणा यात । छगू तःजिगु ज्याझ्वः दथुइ घोषणा जूगु इलय् आपालं संकिपाह्यःमि पिनिगु नुगलय् आः छगू बांलाःगु फिल्म स्वयेदइगु जुल धकाः स्वां नं ह्वल । विशेष यानाः थुकी म्हितेगु क्वछिना जूपिं कलाकारपिनिगु लसता ला बयान यानां साध्य हे मजुल ।

उकी मध्ये छम्ह इकृना बल्ल नं खः । ख्वपःया वंशगोपाल त्वाःया अबु ईन्द्रप्रसाद बल्ल व मां कृष्णदेबी बल्लया कोखं नीनिदँ न्ह्यः जन्मकाःम्ह इकृना बल्लया नां न्यंपिं व वयात नापलाइपिं आपासिनं वयाके न्यनीगु न्ह्यसः धइगु वयागु नांयात कया हे जुया च्वन । वया नां हे अज्यागु कि छक्वः जिज्ञासा मतसे ला च्वने हे फइमखु ।

इकृना बल्ल धइगु तसकं हे ज्वःमदुगु नां जूगुलिं वलिसे नापलाःबलय् वयागु निंतिं जिगु नं दकलय् न्हापांगु न्ह्यसः थ्वहे जुया बिल । गनं थ्व नां फिल्मय् म्हितेगु झ्वलय्जकं छूगु खः ला ? जिगु थ्व न्ह्यसःया लिसलय् ,“ जिके अप्वसिनं न्यनीगु न्ह्यसः थ्वहे खः धयां । वास्तवय् थ्व नां जिं लिपा छुनागु मखु । न्हापांनिसें हे जिगु थ्वहे नां खः ।

जिम्ह अबुया नां ईन्द्रपाखें ई अले मांया नां कृष्णपाखें कृ व णा ल्ह्यःया जिगु नां इकृना धका छुनाब्यूगु जुया च्वन । इकृनां मचाबलय् ख्वपया शान्ति निकेतनय् आखः ब्वनेगु शुरु याःगु खःसा ख्वप गुण्डुया सरस्वति शिक्षा सदनं एसएलसी बिउगु जुयाच्वन । व धुंकाः ख्वपया हे कटुन्जेया निकल्सन उच्च माध्यामिक विद्यालयपाखें प्लस टु क्वाचायेकूम्ह इकृना बल्ल थौं बिजनेस स्टडीजय् ब्याचलर ब्वनाच्वंम्ह खः ।

“द जेण्टलमाएन” फिल्मय् हिरोइन्या रुपय् म्हितेगु क्वछिनागु ईयात इकृनां थःगु कलायात्राया दकलय् लुमंकेबहगु पलाःजक मखसे थःगु जीवनया दकलय् महत्वपूर्ण निर्णयया रुपय् काःगु खः । तर उगु फिल्मया निर्माण धाःसा आःतक नं न्ह्याये मफुनिगुलिं यानाः थःगु नुगः उलि चकंके मफयाच्वंगु धकाः नं धाइम्ह इकृना बल्लयात दकलय् न्हापां अभिनय यायेगु अफर वःगु धइगु झिंछगू तगिं ब्वना च्वंबलय् खः ।

ख्वपय् हे च्वंपिं छथ्व कलाकार पुचलं वयात छपु नेवाः म्येया म्युजिक भिडियो म्हितेत इनाप याःबलय् दकलय् न्हापां ला वं मम्हितेगु निर्णय याःगु जुयाच्वन । छाय् धाःसां वयागु इच्छा धइगु अभिनय मखसे जापान वा पोल्याण्ड वना आखः ब्वंवनेगु खः । वं उकिया निंतिं कुतः नं यायेधुंकल, तर छुं छुं हुनिं ताःलाये मफुत ।

थ्वहे इलय् म्युजिक भिडियो म्हितेत इनाप वःबलय् शुरुइ म्हा धाःसां लिपा वनाः छपु म्युजिक भिडियो म्हितास्वयेका धकाः म्हितल । राजु मानन्धरं दयेकूगु “जव ल्हातं” बोलया म्येय् बःचाहाकःगु रोल म्हितल । व धुंकाः हाकनं बालमुकुन्द प्रजापतिया निर्देशनय् विष्णु देशय्मरुया म्ये “मरु मरु देशय् मरु” म्येया म्युजिक भिडियो नं म्हितल ।

थुकथं बुलुहुं बुलुहुं वयागु पलाः अभिनयपाखे न्ह्यात । थ्व निगू म्युजिक भिडियो स्वःम्ह “ख्वताबजि”या सुरेन्द्र तुलाधरं इकृनालिसे नाचघरय् छगू ज्याझ्वलय् नापालाःबलय् वयात थःगु टेलिभिजन ज्याझ्वलय् वयेत इनाप याःसां उगु इलय् वं इनाप नाला काये मफुत ।
विदेशय् वनाः आखः ब्वंवनेगु मति तयाच्वंम्ह इकृना बल्लयात थथे अभिनयपाखे पलाः न्ह्याकेत ग्वाहालि याःगु धइगु फेसबुकं जुयाच्वन ।

फेसबुकय् दुपिं म्युचुयल फ्रेण्डपिंसं वयात थथे अभिनयपाखे साला यंकूगु खः । थुकथं छपलाः निपलाः यांयां थ्व ख्यलय् भ्यलय्पुंम्ह इकृनायात सुरेन्द्र तुलाधरं थःगु फिल्म “ द जेण्टलमाएन”य् म्हितेत इनाप याःबलय् वं म्हाः धाय्थाय् मन्त । म्हितेगु क्वःछित । वयागु निंतिं थ्व “द जेण्टलमाएन” म्हितेगु धकाः क्वछिनागु ई थेंज्याःगु लसताया ई मेगु मदु, तर व हे फिल्म आःतकं मदयेकूगुलिं धाःसा साप हे नुगः नं मछिनाच्वंगु दु ।

खय्त ला सुरेन्द्र तुलाधरं वयात थ्व फिल्म क्वमचातले मेगु फिल्म म्हितेदइमखु धकाः धाःगु मदु तर अय्सां थःगु न्हापां पलाः हे “द जेण्टलमाएन” जूगुलिं थ्व फिल्म म्हितेधुंकाः जक मेगु म्हितेगु धइगु वयागु इच्छा खः । छम्हनिम्हेसिनं वयात मेमेगु फिल्म म्हितेत नं इनाप यानाच्वंगु दु । तर आःयात वं निर्णय बीफया च्वंगु मदु ।

अथे जूसां थः गडफादर कथं कयातःम्ह सुरेन्द्र तुलाधरया सल्लाह कथं हे छगू खस नेपाली फिल्मया अफर धाःसा वं स्वीकार याये धुंकूगु दु । “ चक्रव्युह” नांयागु उगु फिल्म शिव आचार्य नांयाम्ह भोजपुरी फिल्ममेकरं दयेकेत्यंगु फिल्म खः अले थ्व फिल्म खस नेपाली व भोजपुरी भासं दयेकीगु खँ दुु ।

छगू धुंकाः मेगु म्युजिक भिडियो म्हिताच्वंम्ह इकृनाया दकलय् चर्चित जूगु म्युजिक भिडियो धइगु ख्यालि जुजुया रुपय् नांजाःम्ह मदनकृष्ण श्रेष्ठया “खुला खुला दत थःछेँ वंम्ह” म्येया म्युजिक भिडियो खः । थुगुुसी मोहनी नखःया लसताय् पिदंगु “ह्याँउगु सिन्ह तक्क तिनाः” या म्युजिक भिडियोया नापनापं जयमां दुर्गामां भवानी म्येय् नं इकृनायत कलाकारिता स्वयेदत ।

“ह्याँउगु सिन्ह तक्क तिना” या निर्देशन नं सुरेन्द्र तुलाधरं याःगु खःसा थ्व यमन श्रेष्ठं हाःगु म्ये खः । थुकथं थौंकन्हय् अभिनय ख्यलय् दिपा मदिक्क पलाः न्ह्याकाच्वंम्ह इकृना ःथम्हेसिनं न्हापा थ्व ख्यलय् वयेगु धका मतितःगु वा ग्वसाः ग्वःगु मखुसां वयागु हिइ हे कलाकारिता दुगु खँ धाःसा थनथाय् ल्वःमंके मजिउ ।

छाय्धाःसां इकृनाया अबु ईन्द्रप्रसाद बल्ल नं छम्ह पुंलाम्ह कलाकार हे खः । वया अबुं ख्वपया नांजाःम्ह कलाकार हरिमान दिवाकरलिसे जानाः छुं छुं प्याखं न्हापा म्हितूगु दु । थथे अबु कृष्णप्रसाद बल्लया हिइ दुगु कलाकारिताया कारणं हे म्ह्याय् इकृना बल्लया हिइ नं थुकथं कलाकारिताया अंश ब्वलना वःगु खः धकाः धायेथाय् यक्व दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS