भाइरल फीभरया लक्षण व उपचार

ख ला भाइरल फीभर न्ह्यागु मौसमय् नं जुइफु । तर वा वइगु मौसमय् भाइरस भचा अप्वः हे सक्रिय जुयाः झीगु म्हयात संक्रमित यायेफु । यदि छिगु छेँय् सुयात भाइरल फीभर दुसा थुगु च्वसुइ न्ह्यथनागु खँय् बांलाक ध्यान बियादिसँ ।
लक्षण
– ज्वर वइगु, इकुइगु व ख्वाउँ चाइगु, छ्यं स्याइगु व म्हया ला दक्व स्याइगु, न्हाय् प्वाःतीगु वा न्हसं न्हि सुलुसुलु वइगु, कथु स्याइगु, मुसु वइगु, बान्ता जुइगु व छ्वालु झारा जुइगु, गबलें गबलें म्हय् ह्याउँक फ्वातः फ्वातः वइगु ।
गुकथं यायेगु जाँच ?
गुम्ह ल्वगि कडा इन्फेक्सनं ग्रस्त मजू अले वयागु ब्लड प्रेसर आदि स्वास्थ्यया प्यारामीटर पाय्छि दुसा थज्याःपिं बिरामीतय्त डाक्टरं क्लिनिकल जाँचं हे डाइग्लोनिसस याइ । गम्भीर ल्वगितय्त हि, खै व न्हाय्यागु सुखया जाँच यानास्वइ ।
उपचार
भाइरल फीभरया उपचार थीथी लक्षण स्वयाः यायेगु याइ । ज्वर क्वकायेत पारासिटामोल छ्यलादिसँ । कापः प्याकाः म्हय् हुइकादिसँ । तरल पदार्थ गथेकि ला, सूप, च्या, नैंक्याःलः व केँया ति ल्वगियात गाक्क बियादिसँ । एन्टिबायोटिकया छ्यलाुबला डाक्टरया सल्हा मकासे यानादीमते । अप्वः थें भाइरस संक्रमण छ्वाःया दुने थःथम्हं तुं लनावनी ।
थुकथं पनादिसँ
सउरसफाइलय् बांलाक ध्यान बियादिसँ । नये न्ह्यः व ज्वरे याये न्ह्यः, अले चःबिइ वने धुंकाः साब्वनं ल्हाः सिलादिसँ । न्ह्यागु नःसां नये न्ह्यः ल्हाः सिलेगु ला झन् हे बेश । मुसु तयेबलय् व हाछिकाः तयेबलय् रुमाल, न्हाय्, म्हुतु त्वपुयादिसँ । हुल हुल दुथाय् फयांफछि झाये हे मते, छाय्कि थज्याःगु थासय् वनेबलय् मेपिनि पाखें नं थःत संक्रमण जुइफु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS