ग्रीन–टी त्वनाया फाइदा

थुखे छुं दँबदँया दुने ग्रीन–टी दकलय् लोकंह्वाःगु म्हयात निंगु त्वँसाया रूपय् खनेदयेकः वःगु दु । गुलिखे अध्ययनं थ्व खँ सीदये धुंकूगु दु कि ग्रीन–टी छताजि त्वँसा जक मखु, यदि बांलाक थुकिया सेवन यात धाःसा थ्व गुगुं हेल्थ टनिक स्वयां म्हो मजू ।

ग्रीन टी क्वाःलखय् दायेकाः दयेकीगु खः । ग्रीन–टी खाइसे च्वनीगु जूगुलिं गुलिं गुलिं मनूतय् त्वने यइमखु । अथे जुइबलय् कस्ति छ्यलाः ग्रीन–टीयात साक्क त्वने जिउ ।

– ग्रीन–टीलय् दुगु एन्टिअक्सिडेन्टं तौल क्वकायेत ग्वाहालि याइ । बहनी जा नयाः २ घन्टा लिपा छगू कप क्वाःगु ग्रीन–टीया सेवनं पाचन–क्रिया बल्लाकाबी । लिसें दाःया अक्सिक®णयात उत्तेजित यानाबी अर्थात म्हय् मुनाच्वंगु अप्वः दाः मदयेकाछ्वइ । क्यालो®ी बर्न यायेगु गतियात तच्वयेकी ।

– थुकी झीगु आतापुति व स्येँ थेंज्याःगु थीथी अंगं दाः पितछ्वयेत ग्वाहालि याइ । थुकिं यानाः बडी मास इंडेक्स म्हो जुयावनी, अले छिगु म्हया तौल नियन्त्रणय् दयाच्वनी ।

– ग्रीन टीया छ्यलाबुलां छ्यंगू फ्री–®ेडिकल्सया प्रभावं बचय् जुयाच्वनी, थुकिं यानाः स्यःकै वइगु थेंज्याःगु छ्यंगूया समस्या जुइमखु । ग्रीन–टीया ब्याग छ्यले धुंकाः वांछ्वयेगु यानादीमते । उकियात फ्रीजय् पलख तयाः छ्यंगुलिइ छ्यलादिसँ ।
– ग्रीन–टीया सेवनं म्हय् हिया संचा®य् सुधा® हयाः छितः त्यानुइगु, अल्सि चाइगु, तनाव, चिन्ता आदि जुइगु समस्यां मुक्त यानाबी । ग्रीन–टीया छ्यलाबुलां म्हय् फुर्ति थहां वइ, गुकिं छितः न्हिछिं फ्रेस जूगु महसुस याकातइ ।

ग्रीन–टीलय् दुगु एल थियेनाइन नांगु कम्पाउन्डं दिमागयात अप्वः एलर्ट, त® शान्त यानातइ, अर्थात दिमागं बांलाक ज्या याकातइ ।

ग्रीन–टीलय् दुगु भिटामिन सी थेंज्याःगु एन्टि–अक्सिडेन्टं झीगु म्हया इम्यून सिस्टमयात बल्लाकी । थुकिं झीगु म्हय् ब्याक्टेरिया व भाइरस न्यंकाबीगु फ्री–रेडिकल्सया विकासयात पनाबी, अले विषालु पदार्थयात म्हं पितछ्वयेत ग्वाहालि याइ ।

ग्रीन–टीं अप्वः नयागुलिं जूगु एसिडिटी, अपच व प्वाः सम्बन्धी थीथी समस्याय् आराम बी, अले पाचन नं पाय्छि जुइकाबी । थुकिया नियमित सेवन यानाच्वन धाःसा प्वाः बल्लाइ ।

ग्रीन–टीलय् एन्टि ब्याक्टेरियल गुण दइ । थुकिं इन्फेक्सनया खतरा म्हो याइ ।

ग्रीन–टी च्याया क्यातुगु हलं दयेकीगु खः । थुकियात प्रोसेस याइमखु । थुकीयात हः गंकाः तयार याइ । अथे ला मां हे तप्यंक हः क्वतानाः नं च्या दयेके फु । थुकी एन्टि–अक्सिडेन्ट दकलय् अप्वः दइ । ग्रीन–टी दुरु व चिनि मतसे त्वन धाःसा अप्वः फाइदा जुइ । थुकी क्यालोरी नं दइमखु । अथे ला, ग्रीन–टीं हे हर्बल व अर्गानिक–टी आदि दयेकीगु खः । थ्व रूपय् ग्रीन–टी स्वास्थ्यया निंतिं झन् अप्वः फाइदा जुइ ।

हालसालय् जूगु छगू अध्ययनं थ्व खँ सीदये धुंकूगु दु कि ग्रीन–टीं म्हया तौल क्वकायेगुया लिसेलिसें टाइप २ डायबिटिज जुइगु खतरायात तकं म्हो याइ । एन्टि एजिंग ग्रीन–टीलय् ‘केटेचिन’ नांगु रसायन दइ, गुकिं म्हयात फ्री रेडिकल्सलिसे ल्वायेत ग्वाहालि याइ ।

थुकी पोलफेनोल नं दइ, गुगु तन्तुयात न्हूधाः यायेगु प्रक्रियाया निंतिं आवश्यक जू । अले तन्तुयात ई मत्यवं बु®ा जुइके बीमखु । पोलीफेनोल्सं एजिंगयात पनाः आयु ताःहाकः यानाबी ।

ग्रीन–टी फ्लोराइडया छगू तःधंगु स्रोत खः । अथे जूगुलिं थुकिं थःगु एन्टि–ब्याक्टेरियल प्रभावया लिसें प्राकृतिक छिगु वायात बल्लाकेत ग्वाहालि याइ । वा किलं नकेबीमखु, अले सासः नं नवइ मखु ।

ग्रीन–टी दयेकेगु विधि

ग्रीन–टी पाय्छि कथं दयेकेगु खःसा थुकिं झीत यक्व हे फाइदा याइ । ग्रीन–टी दायेके धुंकाः थुकी दुरु चिनि तयादीमते । बरु थुकी छुं भचा कागतिया रस व कस्ति तयाः त्वन धाःसा थ्व अप्वः गुणकारी जुइ । ग्रीन–टीलय् दालचिनि ल्वाकछ्यातकि थुकिया गुण थहां वनी ।

थुकिया पूवंक फाइदा कायेत व खायु सवाः तंकेत लः दाइ थें च्वनकि ग्रीन टी तयादिसँ, अले १ –२ मिनेटं अप्वः लखय् ग्रीन–टी तयादी मते ।

मानसिक स्वास्थ्यया निंतिं ग्रीन–टी
ग्रीन–टीं न्ह्यपुइ सेरर्टोनिन उत्पन्न यायेगुली ग्वाहालि याइ । गुकिं छ्यं स्याइगु निसें कयाः भावनात्मक डिप्रेसन कम यायेत ग्वाहालि याइ । ग्रीन–टीं न्ह्यपुइ सेरेटोनिनया स्तर नं अप्वयेकी, गुकिं तनाव व चिन्तां मुक्त याइ । थुकी न्ह्यपुया ज्या यायेगु प्रणालीयात बल्लाकी । ग्रीन टीं न्ह्यपुइ हिया प्रवाह तच्वयेकी गुकिं यानाः छुं नं चीजय् ध्यान केन्द्रीत याये अःपुइ । गुलिखे अनुसन्धानं थ्व खँ नं न्ह्यःने वःगु दु कि ग्रीन टिं अल्जाइमर्सया आशंका नं म्हो याइ ।

ग्रीन–टी गुबलय् गुकथं त्वनेगु ?
थुकी निगू बिचाः दइमखु जुइ कि ग्रीन टी तसकं लाभदायक जू । तर गुलिखे मनूतय्सं थुकिया सेवन तसकं हे यक्व मात्राय् व छुं बिचाः हे मयासे यानाच्वंगु दु । छन्हुया ग्वःगू कप ग्रीन टीया सेवन यायेगु ? थुकिया सेवन गबलय् यायेगु, गबलय् मयायेगु ? गज्याःपिं मनूतय्सं थुकिया सेवन मयायेगु ? थुपिं अज्याःगु हे छुं छुं खँ खः, गुकिया जानका®ी झीत दयाच्वने हे माः ।

खालि प्वाथय् थ्व मत्वंसा हे बांलाः । छाय्कि थुकी नं च्या व कफिइ थें हे छुं छुं अंश क्याफीन व टेनिन दइ, गुकिं प्वाःयात खराब यायेफइगु खः, अथवा अल्सर जुइगु कारण नं जुइफइ ।

ग्रीन–टी त्वनेगु पाय्छि ई जा नये स्वयां घौछि वा निघौ न्ह्यः खः । जा नये धुनेवं ग्रीन–टी त्वनेमजिउ, छाय्कि थ्व नयागु नसा पचय् यायेगु प्राकृतिक प्रक्रियाय् पंगः जुइफु । अथे जुयाः थुकिया सेवन जा नयाः घौछि वा निघौ लिपा जक यानादिसँ ।

न्हिछिया स्वंगू कप स्वयां अप्वः ग्रीन–टीया सेवन यानादीमते । द्यने न्ह्यः ग्रीन–टी जक मखु छुं नं च्या त्वनेमजिउ । थुकिं न्ह्यः मवयेकाबीफु ।

ग्रीन–टी गथे यानाः त्वनेगु अथवा गबलय् त्वनेगु धयागु छुं निश्चित ई मदु । छिं थुुलि हे जक लुमंकादिसँ कि ग्रीन–टी खालि प्वाथय् नयेधुनेवं व द्यने न्ह्यः गुगुं हालतय् त्वनेमजिउ ।

हि मगाःपिंसं, प्वाथय् दुपिं मिस्तय्सं व क्वाःगु चीजं एलर्जी जुइयःपिंसं तसकं होस यानाः कम मात्राय् जक ग्रीन–टीया सेवन यायेमाः ।

ग्रीन–टी दयेकेत छ्यलीगु पदार्थ खास यानाः हब्र्स हे जुइ, गुगु गुलिं गुलिं मनूतय्त मत्वये नं यः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS