संस्कृति

यल – बुंगद्यःया जात्राया निंतिं खः दयेकेगु शुरु जूगु दु । थनया जक मखसे देय्या हे दकलय् ताःहाकःगु जात्राकथं कयातःगु बुंगद्यःया जात्राया निंतिं रथ दयेकेगु ज्या शुरु जूगु खः । गुथि संस्थानया कथं रथ दयेकेत माःगु दक्वं ज्वलंत चूलाकेगु ज्या जुइ धुंकूगु दु । संस्थानया यल जिल्लाया प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलं कनादीकथं रथ दयेकेत आवश्क दक्वं […]

सक्व – सक्वय् म्हासुख्वाः अजिमा (बज्रयोगिनी)या मू जात्रा मंगलवाः जुल । जात्राया झ्वलय् म्हासुख्वाः अजिमा (बज्रयोगिनी)या लिसें चिभाः द्यः, सिंघनी, ब्याघ्रिणीयात विशेष कथंया खतय् तयाः देय् चाःहिकूगु खः । वंगु शनिवाः बज्रयोगिनी द्यः गुँबहालं देशय् कुहां बिज्याःगु खःसा वइगु शनिवाः थहां बिज्याइगु खँ धाःगु दु ।  

नुवाकोट (रासस)÷ नुवाकोटया भैरवी देगलय् न्यायेकीगु सिन्दुर जात्रा तःजिक हंगु दु । विदूर नपा ५ या देवीघाटं न्हिनय् हःगु भैरवी द्यःयात देगलय् दुतिकाः जात्रा क्वचायेकूगु खः । ल्हुति पुन्हि निसें मू जात्रा कथं हनीगु सिन्दुर जात्रा त्रिशुली जिल्लाया हे दकलय् ताःहाकःगु जात्रा खः । पुन्हिया झिंन्यान्हु न्हयवनिसें हे जात्राया थीथी ज्या न्ह्याइ । चतुर्दशी कुन्हु […]

येँ येँया नरलय् सोमवाः तिसा मायेकेगु जात्रा जुल । जात्राया झ्वलय् मोपताः अजिमा (टुँडाल देवी)या खःयात पुखुलीइ यंकाः तिसा मायेकेगु जात्रा याःगु खः । किपाः रासस

येँ– फुसिंख्यः (मनमैजु)इ इन्द्रायणी द्यःया जात्रा न्ह्यानाच्वंगु दु । फुसिंख्यः जात्राया थौं मू न्हि कुन्हु द्यःखः जात्रा जुयाच्वंगु दु । जात्रा म्हिगः छ्वयलाबू यानाः न्ह्याःगु खःसा कंस तक न्ह्याइ । थुगुसी जात्राया निंतिं अजिमा जुयाः भाजु रविन महर्जन पिहां झाःगु खः । वय्कः थगुने निसें अजिमा जुयाः पिहां झाःगु खः । अजिमा द्यः जुइम्ह द्यःया […]