संस्कृति

यल- बुंगःद्यः रथ जात्रामा न्हापांगु छन्हि बिहिबाः गाःबहाःयाः न्यायेकूगु दु । थौं  सनिलया साढे छ बजेपाखे द्यः याःलाङ न्याःगु खः । बुंगःद्यः रथजात्राया न्हापांगु न्हि पूच्वं रथ सालाहःगु खः । वंगु मंगलवाः बुंगःद्यःयात रथय् बिज्याकूगु खः  । भिडियो  स्वयादिसं।

यल – दकलय् ताहाकःगु जात्रा बुंगद्यःया खः जात्राया निंतिं मंगलवाः बहनी बुंगद्यःयात रथय् बिज्याकूगु दु । यलया तःबहालय् बिज्याकातःम्ह बुंगद्यःयात मंगलवाः सनिलय् पुज्यानाः खटय् तयाः पुल्चोकय् बिज्याकूगु खः । काहा बाजं, गुर्जुया पल्टन सहित कुबियाहःगु द्यःयात तःबहालं कुमारीपाटी, मानभवन जुयाः पुल्चोकय् दयेकातःगु रथय् बिज्याकूगु खः । बुंगद्यःया खः सालेगु सुरु बिहिवाः निसें जुइ ।

येँ – स्वनिगःया दकलय् ताःहाकःगु जात्रा धाइगु बुंगद्यःया जात्रा थनिंनिसें शुरु जुइत्यंगु दु । थौं बुंगद्यःयात रथय् बिज्याकाः थ्व जात्रा न्ह्याकी । द्यःयात रथय् बिज्याकूगुयां स्वन्हु लिपा बिहीवाः द्यः सालेगु ज्या जुइ । वइगु जेठ २ गते निसें मलमास नं शुरु जुइगु जूगुलिं मलमासय् द्यः साले जिउ कि मजिउ धइगु खँ नं पिहां वःगु दु । थुकिया बारे जोतिष […]

थिमि – बोडेया म्ये प्वाः खनीगु जात्रा क्वचाःगु दु । थिमिया ४६ दँया बुद्धकृष्ण बाग श्रेष्ठं थुगुसी म्येय् प्वाः खनादीगु खः । आइतवाः न्हिनय् २ बजे पाखे श्रेष्ठया म्ये प्वाः खनेगु ज्या जूगु खः । बोडेया पाँचो गणेद्यः न्ह्यःने च्वंगु फल्चाय् कःमि व नाइकें म्ये प्वाः खनेधुंकाः बाग श्रेष्ठं चन्द्राकार भ्वाय् (महादीप) ज्वनाः देय् चाःहिउगु […]

येँ – नांजाःगु मनकामना देगः पलिइ लुं सिइगु ज्या न्ह्याःगु दु । देगलय् लुं सिइगु निंतिं जक १५ किलो लुँ न्यानागु खँ देगः जिर्णोद्धार समितिं धाःगु दु । लुँ सिइगु निंतिं न्याःगु लुँया मू जक स्वंगू करोड ५७ लाख तका थ्यंवः । न्हापा हे छुं भचा जीर्ण खनेदयेधुंकूगु देगः वि.सं. २०७२ वैशाख १२ या तःभुखाचं यानाः थप स्यनेवं […]

थिमि (नेपालभाषा टाइम्स)÷ बिस्काः जात्राया झ्वलय् थौं आइतवाः थिमिइ मू जात्रा जुयाच्वंगु । थिमिइ बालकुमारी व दक्षिण बाराही लिसें स्वीनिखः द्यःखः हयाः भुइसिन्हः जात्रा न्यायेकाच्वंगु दु । स्वीनिखः द्यःखःया जात्रा जुइ धाःसां थौंकन्हय् २१ खः जक द्यः खः हयेगु यानाच्वंग दु । थिमिया थीथी त्वालं गणेद्यः, भैलः द्यः, बाराही द्यःया खः जात्रा यानाः बालकुमारी लागा […]