जेपीया शटर नं बन्द याकल

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)÷थनया क्षेत्रपाटीइ च्वंगु जेपी स्कुलय् चायेकातःगु शटर पसः फुक्क येँ महानगरपालिकां बन्द याना बिउगु दु । मनपां येँया फुक्क स्कुलय् चायेकातःगु शटर बन्द यायेत निर्देशन बिउगु खःसा स्कुलतय्सं उगु निर्देशन पालना मयायेवं नगर प्रहरी छ्वयाः शटर बन्द याकूगु खः । थ्व झ्वलय् म्हिगः नांजाःगु जेपी स्कुलया शटर नं बन्द याना बिउगु खः ।

जेपी स्कुलं थःगु चौर हे स्यंकाः अन बिजनेस कम्प्लेक्स शैलीया भवन दयेकाः पसः बालं बीगु ज्या याःगु खः । जेपी स्कुलया उगु ज्या पाय्छि मजुल धकाः आपाःसिनं हे आलोचना याःगु खःसां उकियात जेपी स्कुलया व्यवस्थापनं धाःसा वास्ता मयाःगु खः । जानकार सूत्रतय्सं धाःकथं जेपी स्कुलं चायेकूगु उगु शटर पसःया बाः कायेगु ज्याय् आपालं अनियमित ज्या जूगु दु । छगू इलय् सुनसान थासय् लानाच्वंगु खःसां थौंकन्हय् ठमेल लागा व्यापारिक केन्द्र जुइवं जेपी स्कुलं नं थःगु कम्पाउण्ड स्यंकाः पसः कवः पिकाःगु खः ।

थ्वहे झ्वलय् येँ मनपां येँया सामुदायिक विद्यालयतय्त थःपिंसं तयातःगु शटर बन्द यायेगु लागिं मेगु न्हय्न्हुया ई बिउगु दु । यदि न्हय्न्हुया दुने शटर खाली मयात धाःसा कारबाही यायेगु ख्याच्वः नं बिउगु दु । मनपां म्हीगंनिसें येँया थीथी स्कुलय् चायेकातःगु शटर बन्द याःगु खःसा म्हिगः बानेश्वरय् च्वंगु रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालयया शटर नं बन्द याकूगु खः ।
मनपाया शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीं न्हय्न्हुया दुने शटर खाली मयात धाःसा कारबाही प्रक्रिया न्ह्याकेगु खँ धयादीगु दु । वय्कलं अनुगमनया झ्वलय् सामुदायिक विद्यालयय् थीथी कथंया टहरा व शटर दयेकाः बालं बियाच्वंगु खनेदुगु धासें अज्याःगु सामुदायिक विद्यालय ३७ गू दुगु खँ नं कनादीगु दु ।

थौंकन्हय् सामुदायिक विद्यालयय् भर्ना जुइपिं विद्यार्थीत अप्वया वःगु खःसां विद्यालयतय्सं धाःसा कक्षा क्वथा मगाः धकाः भर्ना मकायेगु याना हःगु खः । लिसें गनं गनं स्कुलय् दुगु कक्षा क्वथायात पसः कवः दयेकाः बालं बीगु व मेखे विद्यार्थीतय्त धाःसा कोचाकोच यानाः कक्षाय् तयातःगु जूगुलिं नं शटर बन्द याकाः उकियात कक्षा क्वथा कथं हे छ्यले बीकेगु खँ मनपां धाःगु दु ।

स्कुलय् चायेकातःगु थज्याःगु शटर पसलं यानाः स्कुलया व्यवस्थापन समितिइ दुहां वनेत थीथी कथंया राजनीति जुइगु खँ धायेगु याः । स्कुलया व्यवस्थापन समितिया दुजःतय्सं पसःया बाः यक्व वःसां लेखाय् धाःसा म्हो जक क्यनाः अप्वः वःगु दां थःपिंसं भाग थयाः नयेगु यानाच्वन धकाः नं द्वपं वयेगु याः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS