न्हूसतकय् थौं नं प्रदर्शन

येँ (नेपालभाषा टाइम्स÷ येँया न्हूसतक लँ चिब्या यायेत्यंगु विरोधय् म्हिगः नं प्रदर्शन जूगु दु । म्हिगः प्रदर्शनया झ्वलय् येँ महानगरपालिकां लँ चिब्या यायेत चिं तयातःगु थासय् झ्वःलिक दनाः सतक चिब्या यायेबलय् गुलि गाडी जाम जुइ धयागु क्यंगु खः । येँ महानगरपालिकां न्हूसतकय् गाडी हे वयेके मबीगु तयारी कथं लँ चिब्या यायेगु योजना हःगु खः । थुकिया विरोधय् येँ मनपा २२ वडाया अध्यक्ष चिनिकाजी महर्जनया हे नेतृत्वय् स्थानीयतय्सं छुं न्हि न्ह्यवनिसें निरन्तर विरोध याना वयाच्वंगु खः ।

म्हिगः स्थानीय वासिन्दातय् ‘न्हू सतक ल्यंकेनु,’ ‘न्हू सतक चिब्या याये दइ मखु’ धइगु नारा च्वयातःगु ब्यानर ज्वनाः न्हूसतक ध्वाखां निसें जुद्ध सालिक तक येँ मनपां सतक म्हुइत चिं तयाथकूगु थासय् ल्हाः ल्हाः ज्वनाः दनाः विरोध प्रदर्शन याःगु खः । विरोधय् कुहां वयाच्वंपिं स्थानीयतय्सं न्हूसतकय् गाडी हे दुत हयेके मबीगु षडयन्त्र कथं महानगरपालिकां लँ चिब्या यायेगु योजना हःगु खँ धाःगु दु । ‘लँ चिब्या यायेबलय् गाडी जाम जुयाः तःधंगु समस्या पिहां वइ, लिपा गाडी जाम जुइगु जुल धकाः गाडी हे दुत हयेके मबीगु नियम हइ’ प्रदर्शनय् ब्वति कयाच्वंपिंसं धयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS