यःसिं कन्हय् सुथय् हनुमानध्वाखा थ्यंकीगु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स)-थौंकन्हय् थनया भोताहितिइ तयातःगु यःसिं कन्हय् अनं सालाः नगर प्रवेश याकुसें हनुमानध्वाखाय् थ्यंकीगु जूगु दु । कन्हय् शनिवाः सुथय् १०ः३९ बजेया साइतय् यःसिंयात नगर प्रवेश याकीगु ग्वसाः दु । उगु यःसिं मंगलवाः सुथय् १०ः३७ बजेया साइतय् थनी । यःसिं थनेवं थुगु दँया यँयाः शुरु जूगु भाःपी । थ्वहे झ्वलय् यँयाः न्ह्यःने थ्यंकः वयेवं पुलुकिसि, लाखे, सवःभक्कु आदि द्यःपिनि ख्वाःपाः लंपुं छानाः पिहां वयेगु तयारी नं शुरु याना हःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS