WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (4984) ORDER BY t.name ASC

मेलम्ची सुरुङया ब्रेक थ्रु जूगु औपचारिक घोषणा – नेपालभाषा टाइम्स

मेलम्ची सुरुङया ब्रेक थ्रु जूगु औपचारिक घोषणा

येँ – राष्ट्रिय गौरवया प्राथमिकताय् लाःगु बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङया ‘ब्रेक थ्रु’ जूगु दु । सुरुङ म्हुइगु ज्याया ब्रेक थ्रु वंगु छुं दिं न्ह्यः हे जूगु खःसां उकिया औपचारिक घोषणा धाःसा म्हिगः जक जुल । म्हिगः छगू ज्याझ्वःया दथुइ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनः ब्रेक थु्र जूगु घोषणा यानादीगु खः ।

सिन्धु अडिटनिसें ग्याल्थुम तकया ल्यं दुगु ७ दशमलवम ४ किलोमिटर सुरुङ म्हुइगु ज्या क्वचायेवं उकिया ब्रेक थ्रु जूगु खः ।ल्यं दुगु सुरुङया मध्यभागय् थ्यंकाः सुरुङया ब्रेक थ्रु जूगु खः । औपचारिक घोषणा ज्याझ्वःयात संबोधन यासें उपराष्ट्रपति पुनं स्वनिगःवासीतय्त च्वापुगुँया मुलय् च्वंगु स्वच्छ व सफा लः आः वइगु मोहनि न्ह्यःहे उपलब्ध जुइगु विश्वास प्वंकादिल ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरया नं उपस्थिति दुगु औपचारिक घोषणा ज्याझ्वलय् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाया कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटां सिन्धु अडिटनिसें ग्याल्थुमतकया ल्यं दुगु सुरुङ म्हुइगु ज्या नं क्वचाये धुंकूगु धासें आः ल्यं दुगु ज्या नं योजनाकथं न्ह्याः वन धाःसा अप्वलय् प्यलाया दुने सुन्दरीजलय् लः प्वंकेगु ज्या नं जुइ धयादिल । मेलम्ची आयोजनाया सुरुङया ब्रेक थ्रु जूसां सुरुङ दुने धलान, प्लाष्टर लगायतया मेमेगु ज्या धाःसा ल्यं दनि । उकिया निंतिं छुं ई काइगु जूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_27fb_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12438, 13414, 16506, 20302, 21523, 26149) ORDER BY t.name ASC

LEAVE YOUR COMMENTS