परियत्तिया लिच्वः पिदन

येँ – नेपाल बौद्ध परियत्तिया वंगु माघय् जूगु परीक्षाया लिच्वः पिहां वःगु दु । कक्षा १ निसें १० तकया परीक्षाया लिच्वः म्हिगः सार्वजनिक याःगु खः । ७८ केन्द्रया नियमित परीक्षाय् मुक्कं २७५२ म्ह विद्यार्थीं परीक्षा बिउगु खःसा २४५६ म्ह उतिर्ण जूगु दु । अथेहे १६ गू प्राइभेट केन्द्रया ३९३ म्हं परीक्षा बिउगुली ३८५ म्ह उतिर्ण जूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS