लाय्कूसाः हानं सञ्चालन जुइगु

येँ -थनया वडा नं. २३ य् च्वंगु लाय्कूसाःया पुनर्निर्माण सम्पन्न जूगु दु । जीर्ण जुयाच्वंगु उगु ऐतिहासिक साः पुनर्निर्माणया लागिं येँ मनपां आर्थिक ग्वाहालि याःगु खः । म्हिगः छगू ज्याझ्वःया दथुइ येँ मनपाया मेयर विद्यासुन्दर शाक्यं पुनर्निर्मित साःया उलेज्या यानादीगु खः । साः पुनर्निर्माण लिपा उकियात हानं सञ्चालन यानाः चिकं उत्पादन यायेगु खँ धाःगु दु । थ्व साःयात ‘कुमारी साः’ नं धायेगु याः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS