नेपालभाषा सफूयात न्यय्द्वः तकाया सिरपाः

येँ -च्वमि लिसें भाषाह्यमि राजदास श्रेष्ठं ने.सं. ११४१ स पिहां वःगु नेपालभाषाया छगू तःजिगु सफूयात न्यय्द्वः (५०,०००) तकाया सिरपाः बीगु जूगु दु । ‘कुतः राजदास साहित्य सिरपाः’ नां दुगु उगु सिरपाः नेपालभाषा साहित्य लिसें मेमेगु विधां पिहां वःगु सफूयात बी । लिसें मेगु प्यंगू सफूयात नं झिद्वः–झिद्वः तकाया हःपाः सिरपाः बीगु खँ धाःगु दु । थुकिया लागिं थुगु दँय् पिहां वःगु न्यागू सफू कुतः पिकाकयात दुथ्याकेत नं ग्वसाः खलकं इनाप याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS