बौद्ध न्ह्यसः लिसः कासा जुइगु

यल-  दँय्दसं न्ह्याना वयाच्वंगु बौद्ध न्ह्यसः लिसः कासा थुगुसी याइगु जूगुदु । थगुने थगुने कोरोना संक्रमणया कारणं रोके जूगुन्ह्यसः लिसः कासा थुगुसी धाःसा यायेकथं सहलह न्ह्याःगु दु ।

बौद्ध न्ह्यसः लिसः कासा मू गुथिया आः नकतिनि च्वंगु मुँज्यां न्ह्यसः लिसः कासा यायेगु निर्णय याःगु खः । थगुनेकोरोना संक्रमणया कारणं दिउगु कासा थुगुसी यायेगु बैठकं निर्णय याःगु खः ।

थगुने हे कासा यायेगु पाः लाःगु थेच्वया बेलुवनाराम विहारय् थुगुसीया कासा जुइगु खँ धाःगु दु । थगुने कासा यायेगु पाः कयातःगु विहारपाखें कोरोना संक्रमणया कारणं कासा याये मफयेवं थुगुसीया थ्व हे २०७८ या दुने यायेगुकथं सहलह जूगु खः ।

थुगुसी ४८ क्वःखुसी जुइत्यंगु न्ह्यसः लिसः कासा परिस्थितियात ध्यानय्तयाः जिल्ला प्रशासन ज्याकू यलया निर्देशनकथं हे न्ह्याकेगु ग्वसाः खलकं जानकारी बिउगु दु ।
बौद्ध न्ह्यसः लिसः कासा वंगुपीच्यादँन्ह्यवनिसें थीथी विहार, पुस्तकालय, संघसंस्थापाखें दँय्दसं पाः कयाः न्ह्याकेगु याना वयाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS