किपू नपां पुलांगु किपा ब्वज्या याइगु

किपू- किपू नगरपालिकां याकनं हे किपा ब्वज्या याइगु जूगु दु । नगरपालिकां किपू नगरया ऐतिहासिक परिवेशयात पिब्वइकथंया पुलांपुलांगु किपा ब्वज्या यायेत्यंगु खः ।
नगरपालिकां छगू सुचं जारी यासें किपूया ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्व पिज्वइकथंया पुलां पुलांगु किपा दुसा नगरपालिकाय् उपलब्ध याना बीत इनाप याःगु दु ।

नगरपालिकां प्राचीन किपूया लु पिज्वइकथंया किपात संकलन यानाः याकनं उकिया ब्वज्या यायेत्यनागु धासें सुयाके किपू नगरया उकथंया लु पिज्वइकथंया किपा दुसा साउन मसान्ततकया दुने किपू नगरपालिकाय् उपलब्ध यानाबीत इनाप याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS