येँ देय्या आइसोलेसन सेन्टरत खाली जुजुं वन

येँ – छुं ई न्ह्यः तक कोरोनाया ‘हब’ थें जुइधुंकूगु राजधानी येँय् आः संक्रमितया ल्याः म्हो जुया वनेवं थीथी केन्द्रया आइसोलेशन सेन्टर धमाधम खाली जुया वःगु दु । म्हिगः तकया ल्याः कथं येँ दुनेया फुक्कं आइसोलेसन सेन्टर मध्ये मुक्कं २६ प्रतिशत बेड ओकुपाई जुयाच्वंगु दु ।

येँ महानगर दुने थौंकन्हय् १४ गू आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन जुयाच्वंगु दु । थ्व फुक्क सेन्टर यायेबलय् ५७४ गू बेड दु । थ्व बेड मध्ये थौंकन्हय् १५० गू बेडय् जक विरामी भर्ना जुयाच्वंगु दु ।
थौंकन्हय् कोभिड पोजिटिभ वःपिं विरामीत अशक्त हे जुयाः अस्पताल वने माःसा बाहेक मेबलय् छेँय् हे च्वनेगु क्रम अप्वया वःगुलिं चायेकेधुंकूगु आइसोलेसन सेन्टरत धमाधम खाली जुया वःगु खः ।
आः येँय् दुगु आइसोलेसन सेन्टरत मध्ये दकलय् अप्वः १२६ बेड क्षमताया सेन्टर कमलपोखरीया अग्रवाल भवन खः । खास यानाः फ्रन्टय् च्वनाः ज्या याइपिं स्वास्थ्यकर्मीतय् लागिं जक चायेकूगु थ्व भवनय् थौंकन्हय् १४ म्ह विरामी दु । राधास्वामी भवनया ८८ गू बेडय् थौंकन्हय् २४ बेडय् जक विरामी दु ।

थ्वहे झ्वलय् येँय् जुयाच्वंगु पीसीआर टेष्टय् सिबें नं एन्टिजेन टेष्टय् म्हो जक मनूत पोजिटिभ पिहां वःगु खने दुगुलिं थुकियात कयाः चिकित्सकत अजू चायाच्वंगु खँ सीदुगु दु । पीसीआर टेष्टय् ३० निसें ४० प्रतिशत तक पोजिटिभ पिहां वःगु खःसा एन्टिजेन परीक्षणय् धाःसा १० प्रतिशत जक पोजिटिभ खने दयाच्वंगु दु ।

येँय् छक्वः पोजिटिभ वयेधुंकूपिं मनूत निक्वः स्वक्वः तक तकं परीक्षण याः वनाच्वंगु खनेदुसा थुकिं यानाः नं पोजिटिभ ल्याः अप्वः खने दयाच्वंगु खँ धाःगु दु । सरकारपाखें ताःहाकः निषेधाज्ञा लागू याना बिउगु कारणं यानाः नं आः पोजिटिभ जूपिं विरामीतय् ल्याः म्हो जुजुं वनाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS