येँय् नं कोरोनां सीपिं उइगु थाय्या समस्या

येँ – थुगुसी ब्वलंगु कोरोना महामारीइ भारतय् थें नेपालय् नं सी उइथाय् हे मदयेक मनूत सीगु खः लाकि धइगु संकेत ब्वलंगु दु । पशुपतिया विद्युतीय शवदाह गृहय् उइगु लागिं हयातःगु लाश यक्व दयेवं सेनां अन नापसं च्वंगु खुल्ला थासय् हे चिता दयेकाः सी उइगु शुरु याःगु दु । म्हिगः जक अन कोरोनां कयाः सीपिं प्यम्ह मनूया सी उइगु ज्या याःगु खः ।

थगुने जूगु कोरोना महामारीया इलय् कोरोनां कःपिं विरामीत यक्व दुसां येँया गनं नं घाटय् सी उइगु ज्या धाःसा उलि मजूगु कारणं उकियात आश्चर्यया विषय कथं काःगु खः । थुगुसी धाःसा कोरोनां कयाः सीपिं मनूत अप्वयाः उइगु थाय्या समेत समस्या जूगु दु । भारतय् नं थथे हे उइगु समस्या जुयाः लाश पँ पँ चिनाः समेत उइगु ज्या याःगु खः ।

नेपालय् कोरोनां कयाः सीपिंत उइगु ज्या सेनां यायेगु यानाच्वंगु दु । म्हिगः न्हिछिया दुने जक नेपाली सेनायात कोरोनां कयाः सीपिं ३७ म्ह मनूया लाश उइगु लागिं फोन वःगु खः । उकिं नं थ्व अवस्थायी व्यवस्था याःगु खः ।

\थ्वहे झ्वलय् महोत्तरीइ वंगु बुधवाः कोरोनां कयाः सीम्ह छम्ह मनूया सनां वंपिं ३१ म्हेसिके कोरोना भाइरस खने दुगु दु । महोत्तरीया छगू हे गांया ३१ म्हेसिके कोरोना खने दयेवं गामय् त्रास ब्वलंगु दु । अनया मनरासिस्वा नपा–९ स्थित बथनाहा गामय् थज्याःगु घटना जूगु खः । बुधवाः सीम्ह ६६ दँया छम्ह मनूया सनां वंपिं ७० म्ह मध्ये ४५ म्हेस्यां पिसिआर जाँच याःगुलिं ३१ म्हेसिके कोरोना पोजेटिभ खनेदुगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS