हनुमानध्वाखा दरवार लागाया २७ गू सम्पदा सम्पन्न

येँ – विश्व सम्पदाया धलखय् दुथ्याःगु थनया हनुमानध्वाखा लाय्कू लागाया सम्पदात धमाधम दयेकेगु ज्या न्ह्यानाच्वंगु दु । थुगु क्षेत्रय् २७ गू सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न जुइधुंकूगु दु । थन दुगु ७० गू सम्पदामध्ये १२ गू बाहेक मेगु फुक्क हे २०७२ सालया भुखाय् क्षति जूगु खः । भुखाचं क्षतिग्रस्त याःगु ५८ गू सम्पदामध्ये थौंकन्हय् ११ गूया पुनर्निर्माण जुयाच्वंगु खँ हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डां धाःगु दु । कोरोनां यानाः नं छुं ज्या लिबाःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS