तनाच्वंगु सीमास्तम्भ लूसां भूभाग गन लाः धाये मफु

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – हुम्ला जिल्लाय् चीन व नेपाःया सीमा छुटे याइगु ११ नम्बर सीमास्तम्भ म्हिगः लूगु खबर वःगु दु। स्थानीय नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ या टाकुले धाःगु थासय् उगु सीमास्तम्भ लूगु खः ।

नाम्खा गाउँपालिकाया वडा नं. ६ या लाप्चास्थित लोलुबजोब धाःगु थासय् चीनं छेँ दनाच्वंगु खने दयेवं उगु थाय् नेपाःया खः कि चीनया खः धइगु विवाद पिहां वःगुखः । उगु थासय् ११ नम्बर सीमास्तम्भ तनाच्वंगु कारणं थ्व थाय् गुखे लाः धकाः धाये मफयाच्वंगु खः । थ्व ११ नम्बर सीमास्तम्भ हिल्सा नाका स्वयां च्वय् अथे हे ५२०० मिटर उचाइलय् च्वापु व धुलं त्वपुया तःगु अवस्थाय् लूगु खः ।

उगु सीमास्तम्भ मालेगु लागिं हुम्ला जिल्लाया सीडीओया नेतृत्वय् छगू पुचः उखे वंगु खःसां अन हे च्वंगु सशस्त्र प्रहरीया पुचलं थ्व सीमास्तम्भ लुइकूगु खः । सीडीओया पुचः धाःसा म्हिगः तक सम्पर्कविहिन जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु। तनाच्वंगु ११ नम्बर सीमास्तम्भ लूसां चीनं छेँ दनाच्वंगु भूभाग गुखे लाः धइगु खँ धाःसा अझं धाये मफुनि धाःगु दु। थुकिया लागिं विज्ञत च्वनाः नापनक्सा स्वये मानिगु खँ धाःगु दु। चीनं थःपिंसं दनाच्वंगु उगु छेँ थःगु हे भूभागय् लाः धकाः दावी यायेधुंकूगु दुसा नेपाः सरकारं नं आः तक लूगु प्रमाणया आधारय् उगु थाय् नेपाःया भूभाग मखु धायेधुंकूगु दु ।

चीनलिसे सीमा स्वाःगु उगु भूभाग नेपाःया क्षेत्रय् लाः लाकि मलाः धकाः नेपालं धाये मफुगु खँयात नेपाली पक्षया कमजोरी धकाः व्याख्या याना हःगु दु। नेपालं दावी यानाच्वंगु उगु भूभाग तसकं सुनसान क्षेत्र खः । उगु थासय् न नेपाःया छुं सरकारी ज्याकू दु, न प्रहरी दु, न सशस्त्र प्रहरी हे दु। थ्व छगू कथं नेपाःया सरकार हे मथ्यंगु भूभाग खः । उगु थासय् प्रहरी चौकी छगू तया बी माल धकाः स्थानीय वडां तःक्वः हे इनाप यायेधुंकूसां सरकारं वास्ता मयाःगु खँ धाःगु दु। उगु क्षेत्रय् च्वंपिं नेपाःमित न्हिंन्हिं लहरीइ च्वनाः चीनपाखे हे ज्या याः वनेगु याइ । नापं अन चीनं लँ दयेका तःगु कारणं स्थानीय नेपाःमितय्त उकिं अः नं पुयाच्वंगु दु ।

अज्याःगु सुनसान थासय् चीनं छेँ छाय् दनाच्वन धइगु खँ धाःसा स्पष्ट मजू । चीनं गबलें थ्व प्रहरी चौकी तयेत दनागु धाइसा गबलें स्थानीय मनूतय्त तयेत दनागु धयाच्वंगु दु। तर व थाय् यदि चीनय् लाःसा अन चीनं न्ह्यागु हे दयेकूसां नेपालं चिउताः तयेमाःगु आवश्यकता मदु धइगु नं विज्ञतय् धापू दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS