सायाः पिमकायेत येँ महानगरपालिकाया इनाप

येँ – येँ महानगरपालिकां सापारु कुन्हु सायाः मयंकेगु निंतिं इनाप याःगु दु । कोरोना भाइरस संक्रमणया खतरा दयाच्वंगुलिं सायाः पिमकायेत इनाप याःगु खः । महानगरपालिकाया थौं च्वंगु बोर्ड बैठकं हे साया मयंकेगु निंतिं इनाप यायेगु क्वःछिउगु खँ येँ मनपा पर्यटन तथा सम्पदा समितिया कजि व १८ वडाया नायः न्हुच्छेकाजी महर्जनं जानकारी बियादीगु दु ।

ज्यापु महागुथि येँ महानगर समितिं धाःसा सापारुकुन्हु सा पिकायेबलय् मजिमगाःपिं जक वनेत इनाप यासें छगू वक्तव्य जारी यायेधुंकूगु दु ।

मेखे थक्वातय् धाःसा सायाः पिकायेके बीगु जूगु दु । चन्द्रागिरि नगरपालिकाया मेयर घनश्याम गिरींं नेपालभाषा टाइम्स लिसे खँ ल्हासें सीगु छेँ नं पिकायेमाः सा धाःसा पिकायेके बीगु जूसां मेमेगु परम्परागत ज्या धाःसा याकेमबीगु खँ धयादीगु दु । केरोना संक्रमणया खतराया कारणं सापारु इलय् थक्वातय् जुइगु म्ये छेँय् ज्वनाः याइगु जात्रा, लाखे प्याखं पिकायेगु, पुखुली त्वानाः मालेगु व बहनी मतयाः धाःसा मजुइगु खँ धयादीगु दु ।

अथेहे यलय् नं मतयाः चिधंक जक यायेगु खँ क्वःछिइ धुंकूगु दु । यलय् सापारुया कन्हय् कुन्हु तःजिक मतयाः जात्रा जुइगु खःसा‌ं थुगुसी पालाःपिं, गुरुजुपिं जक मतयाः वनेगु खँ मतयाः जात्रा व्यवस्थापन समितिं धायेधुंकूगु दु ।

ख्वपय् नं सीगु छेँय् नं पिकायेमाःगु तायामचा जक पिकायेके बीगु खँ धाःगु दु । ख्वपय् सापारु इलय् न्ह्यइपुक पिहां वइगु घिन्ताघिसि लिसें ख्यालः धाःसा पिमकाइगु जूगु दु । अथेहे किपुली नं साचा छ्वयेगु जक याकेगु खँ निर्णय जूगु दु । थन नं सीगु छेँ नं पिकायेमाःगु साचा पिकायेकेबीगु, तर ख्यालः, धेंधेंपापा, तारकु, लारकु थेंज्याःगु जात्रा मयाकेगु खँ धाःगु दु ।

मेखे जल (हरिसिद्धि)या देपुखुली जुइगु धरं ब्वाकेगु जात्रा नं जुइगु जूगु दु । थन सापारुया कन्हय् कुन्हु हरिसिद्धि प्याखंया द्यः जुइपिंसं हरिसिद्धि देगः लिक्कच्वंगु पुखुली धरं ब्वायेगु याइ । द्यःपिंसं धरं ब्वायेधुंकाः सर्वसाधारणं नं पुखुली धरं ब्वायेगु, ख्वाः सिलेगु याइ । आः थन धरं ब्वायेगु जात्रा यायेगु निंतिं पुखू सफा यायेगु ज्या नं न्ह्याकेधुंकूगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS