ख्वनाया फास्ट ट्रयाक दयेकीथाय् वा पीगु सुरु, प्रहरी व स्थानीय दथुइ झडपया स्थिति

ख्वना – ख्वनाय् फास्ट ट्याक लँ दयेकेगु नीति सरकारं कब्जा यानातःगु जग्गाय् बुँथुवाः व स्थानीय जनतां थनिंनिसें वा पीगु सुरू याःगु दु । तर वाः पिउथाय् दंगा प्रहरी वयाः पंवयेवं तनावया स्थिति ब्वलना च्वंगु दु ।

स्थानियतय्सं फास्ट ट्याक सुरू जुइगु थाय् धयातःगु जिराे किलाे लागाय् वाःपीगु न्हयाकूगु खः । थाैं सुथय् सत्याम्हं मल्याक स्थानीय ख्वनावासित वयाः वा पिउवःगु खःसा वाः पिउ वयेवं दंगा प्रहरी  वःगु खः ।

वाःपिउ वयाच्वंम्ह स्थानीय कृष्ण डंगाेलया कथं प्रहरी वयाः वाः पिइकेमबित जबर्जस्ति यानाच्वंगु दुसा किसानतय्सं नं पुलिसयात ख्याना छ्वयाच्वंगु दु । वय्कःया कथं आः नीम्ह नीन्याम्हति दंगा प्रहरी वयाच्वंगु दु ।

स्थानीय मिसा मिजं मस्त लिसें जनप्रतिनिधिपिं तकं वाः पिइत वयाच्वंगु दु । प्रहरींं पनाच्वंसां ट्याकटरं बुँ पालेगु, वाः पीगु ज्या जुयाच्वंगु दु ।

खाेकना जनसराेकार समितिया आह्वानय् वाः पीगु ज्या न्ह्याकूगु खःसा थाैं २०-३० राेपनी जग्गाय् वाःपीगुु लक्ष्य तयातःगु दु । वाः पीगु ज्या कन्हय् कंस नं निरन्तर न्ह्याइगु खँ धाःगु दु । थाैं न्हिनय् तकया दुने प्रहरीयात घ्वाना घ्वाना जूसां २५ राेपनअं बुँइ वाःपी धुंकूगु दु ।

स्थानीयत विस्थापित जुइकथं सरकारं जग्गा अधिकरण यानाः लँ दयेकूगु धासें ख्वनावासिपिंसं ताः ई न्ह्यवनिसें फास्ट ट्याकया विराेध यानावयाच्वंगु दु । सरकारं निजगढ तक वनीगु थ्व लँया सुरूवात विन्दु हे ख्वनाय् दयेकाःः सलंसः राेपनी जग्गा अधिकरण याःगु खः । सतक सुरू जुइगु विन्दु न्हापा सेनां क्याम्प हे दयेकाः च्वनाच्वंगु खःसा आः सेना थनं भचा च्वय् स्थायी संरचना दयेकाः च्वनाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS