न्हापा छगू पसः, लकडाउन लिपा मेगु पसः

येँ (नेपालभाषा टाइम्स) – कोरोना भाइरसया संक्रमण अप्वया वनेवं सरकारं याःगु ‘लकडाउन’ या कारण चीधंगु व्यापार व्यवसाय यानाच्वंपिनिगु व्यवसायय् नं हिउपाः वःगु दु ।

वंगु चैत ११ गते लकडाउन घोषणा जुइ न्ह्यः थीथी कथंया व्यापार यानाच्वंपिं आपालं धयाथें व्यापारीत थौंकन्हय् तरकारी व फलफूल ब्यापारी जुयावःगु दु । तराईया लालबन्दी छेँ जुयाः येँया चिकंमूगलीइ ब्याग पसः तयाच्वंम्ह छम्ह व्यापारी थौंकन्हय् फलफूल ब्यापारी जुयाच्वंगु दु । न्हापा ब्याग ब्वइगु शोकेशय् छुं न्हिं न्ह्यः तकं स्याउ, अँ, खर्बुजा ब्वयाच्वंगु खः । आः लकडाउन छ्वासुया वयेवं शोकेशय् हाकनं ब्याग ला खनेदत, तर फलफूल धाःसा पूवंक चिलामवंनि । ब्यागया न्ह्यःने फलफुल नं ब्वया हे तःगु दनि ।

ब्याग पसः ला आः फलफूल पसलय् हिल नि धयागु न्ह्यसलय् पसल्यां लिसः बिल ‘छु यायेगु लकडाउन धुंकाः मेमेगु पसः चायेके मबिल, पसःया बाः पुले हे माल, मस्तय्त नके हे माल, अथे जुयाः ब्याग लिकयाः फलफूल मीगु यानाः, लकडाउन धुंकाः ब्यागया बोहनी तकं यानागु मदुनि ।’

उकथं हे येँया सितापाइलाय् छेँ जुयाः चिकंमूगली हे न्हापा ब्याग व वसः पसः तयाच्वंम्ह खड्का थरया व्यापारी नं थःगु पसलय् च्वंगु ब्याग व वसः दुने तयाः पिने तरकारी ब्वयातःगु दु । तरकारी पसः बारे न्यनाबलय् नेवाः भासं लिसः बिल, ‘लकडाउन शुरु जुइ न्ह्यः जक पसः न्याना कयागु, लकडाउन जुइधुंकाः पसः सरकारं मेगु पसः चायेके मबिउ, उकिं तरकारी मी हया, तर खास हे लबः मदु, आपालं मनूत तरकारी न्यायेत मरुइ वनी, अझ तरकारी मचुल धाःसा अखतं द्यापं लाइ, छु याये पसःया बाः पुलेत जूसां नं पसः चायेका च्वना ।’

अथेहे येँया ब्रम्हत्वालय् न्हापा थलबलया होलसेल यानाच्वंम्ह सर्लाहीया व्यापारीं नं थौंकन्हय् थःगु पसलय् आलु प्याज व फलफूल मीगु यानाच्वंगु दु । लकडाउन जुइधुंकाः पसः चायेके मखनाच्वंगु, सरकारं सुथय् छुं भचा जूसां तरकारी मीत पसः चाये के बिउगुलिं थम्हं पसलय् तरकारी व फलफूल तयागु वय्कःया धापू दु । वय् कलं नं धयादी, ‘लकडाउन लिपा फुक्कं पसः बन्द जुल, थलबलया फुक्कं पसः बन्द जूगुलिं व्यापार ठप्प जुल, मेगु ज्या दुगु मखु अथेजुयाः तरकारी व फुलफूल तयाःसां पसः चायेका च्वना ।’

येँ दुनेया आपालं थासय् थुकथं न्हापा मेमेगु हे पसः दुथाय् आः फलफुल व तर कारीं जुयाच्वंगु दु । चिकंमूगःया हे छगू कस्मेटिक सामान पसलय् आः तरकारी व फलफूल मियाच्वंगु दु । उगु हे लागाय् न्हापा नसाज्वलं मीगु पसलय् नं थौंकन्हय् तरकारी मियाच्वंगु दु । उकथं टेकुया मैलबारीइ ला पसलय् नं तरकारी मियाच्वंगु दु । येँया यक्व थें थासय् च्वंगु चीचिधंगु पसःया दृश्य थुकथं हे हिला वनाच्वंगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS