कोरोनाबारे भ्रम ब्वलंकूम्ह पास्टरयात ज्वन

११४० चिल्लाााागा ३०, चैत ११

कोरोना भाइरसया ल्वगितय्त यशुं लंकाबीगु धासें भ्रम ब्वलंकीम्ह पास्टर केशवराज आचार्ययात सोमवाः बहनी पाखेरां ज्वंगु दु । कारोना भाइरसया बिरामीतय्त यशुं वासः याइगु धासें प्रवचन बीम्ह आचार्ययात पोखराया पावर हाउसं ज्वंगु खः । आचार्यं मनूत भेला यानाः यशुया अनुयायी जूसा कोराना भाइरसं तकं थीमफइगु धासें प्रवचन बीगु यानाच्वंगु खः । धर्मया नामय् भ्रम ब्वलंकूगु धासें आचार्ययात मुद्दा चले यायेगु तयारी जुयाच्वंगु खँ कास्की प्रहरीं धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS