चितवनया आइसोलेसनय् तयातःम्ह छम्ह सित, कोरोना पुष्टि मजूनि

११४० चिल्लाााागा ३०, चैत ११

येँ÷ चितवनया भरतपुर कोरोना विशेष अस्पतालय् आइसोलेसनय् तयातःम्ह छम्ह ल्याय्म्ह सीगु खँ धाःगु दु । उम्ह ल्याय्म्हयात कोरोनाया शंका यानाः आइसोलेसनय् तयातःगु खःसां कोरोना धाःसा पुष्टि मजूनिगु खँ धाःगु दु ।
सेखं चाःगु व ज्वर वःगुलिं वयात आइसोलेसनय् तयातःगु खँ धाःगु दु । सीम्ह ल्याय्म्ह वीरगञ्जया ३० दँ दुम्ह खँ धाःगु दु । वयागु स्वाब परीक्षण यायेगु निंतिं म्हिगः हे येँय् छ्वया हयेधुंकूगु खःसा उम्ह ल्याय्म्ह मंगलवाः सुथय् ७ बजे वासः याकुयाकुं मदुगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS