गणेश व भैरव हिलेगु खँ मिले मजुल

येँ – येँया झ्वलय् जात्रा यायेमाःपिं गणेद्यः व भेलु हिलेगु बारे गुथि संस्थानय् म्हिगः जूगु सहलह ज्याझ्वः नं असफल जूगु खँ सीदुगु दु । वर्तमान गणेश व भैरवया परिवारं थ्व सालय् गणेद्यः व भेलु महिलेगु अडान काःगुलिं वार्ता असफल जूगु खँ धाःगु दु । म्हिगः जूगु वार्ताय् थीथी झिंखुगूं संस्थां ब्वति काःगु खः । गुथि संस्थानं म्हिगः हे न्हूपिं गणेश व भैरव क्वःछीमाः धकाः अडान काःगु खःसां नं गणेश व भैरवया छेँजःपिंसं छुं ई लिपा न्हूपिं गणेश व भैरव तयार जुइगु धासें तत्काल न्हूपिं गणेश व भैरवया नां क्वःमछित इनाप याःगुलिं आः न्हूपिं गणेश व भैरवया बारे निर्णय मजूगु खँ धाःगु दु ।

न्हूम्ह कुमारी, गणेश व भैरव ल्ययेगु निंतिं गुथि संस्थान, झिंखुगू बहाःया प्रतिनिधि, राज गुरु, राजजोतिष, तलेजुया पुजारी लिसें मेगु थीथी खलः पुचःया प्रतिनिधिं जानाः निर्णय यायेमाःगु खः । तर वर्तमान गणेश व भैरवया छेँजःपिंसं अडान काःगुलिं न्हूपिं गणेश व भैरव वइगु सम्भावना म्हो जुयाच्वंगु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS