मगर संघ आक्रोशित

येँ – प्रहरीं निम्ह डनपिं मनोज पुन मगर व सोम पुन मगरयात इन्काउन्टर यानाः स्याःगु खँय् नेपाल मगर संघं विरोध याःगु दु । संघया अध्यक्ष नवीन रोका मगरं छगू वक्तव्य पिकासें मनोज व सोमं गलत ज्या याःगु खःसां उमित सुध्रे जुइगु मौका मबिसे भारतय् ज्वनाः नेपालय् स्याये हःगुलिं उमिगु म्वाये दइगु मानव अधिकार हनन् जूगु दु धयादीगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS