यःसिं थनीगु साइत

यःसिं थनीगु साइत

येँ – थुगुसी यँयाः जात्राया लागिं थनीगु यःसिं काः वनेगु सम्बन्धी ज्याझ्वः धलः पिहां वःगु दु। आः पिहां वःगु धलः कथं थ्वहे वइगु भदौ १५ गते आइतवाः सुथय् नालाया यःसिं ख्यलय् वनाः यःसिं काः वनेगु ज्याझ्वः तयातःगु दु। वकुन्हु सुथय् ११.७ बजेया साइतय् यःसिं ख्यलय् प्रस्थान जुइसा बहनी यःसिंया लागिं सिमा पालेगु शुरु जुइ । भदौ २० गते यःसिंयात नगर प्रवेश याकीसा भदौ २४ गते मंगलवाः सुथय् ९.१७ बजे हनुमानध्वाखाय् यःसिं थनीगु ज्याझ्वः दु ।

थ्वयां लिपा यँयाः सम्बन्धी थीथी ज्याझ्वः क्वचायेकाः भदौ ३१ गते बहनी ९.३५ बजेया साइतय् यःसिं क्वःथलीगु खँ धाःगु दु।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS