नियम हाचां गायादीमते, ट्राफिकया पाै छेँय् हे वइ

रासस-छु छिं सवारी साधन चले याना दी ला ? अले सवारी साधन चले यायेबलय् लाक्वपाक्व धंगं ट्राफिक नियम हाचां गायाः सवारी साधन चले यायेगु बानी दु ला ? यदि छिं थःगु न्ह्यःने ट्राफिक प्रहरी मदु धकाः अथे लाक्वपाक्व धंगं ट्राफिक नियम हाचां गायाः सवारी चले यानाच्वनादीगु दुसा सावधान जुयादिसँ । छाय्कि थथे यानाः सवारी चले यानादिल धाःसां नं छि कारवाहीलय् लाइ ।

ट्राफिक मदु, उकिं न्ह्याथे यानाः चले याःसां जिउ धइगु विचाः यानाः छिं सवारी साधन चले यानादीगु खःसा छि गलत जुइ । छाय्कि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखां आः सीसी क्यामराया माध्यमं ट्राफिक नियम हाचां गाइपिं सवारी साधनया चालकयात धमाधम कारवाही प्रक्रिया न्ह्याकूगु दु । महाशाखां वंगु माघ २४ गतेनिसें उकथंया कारवाही प्रक्रियायात तीव्रता बिउगु खः ।

ट्राफिक व्यवस्थापनया निंतिं महाशाखाय् तयातःगु सीसी क्यामरा व महानगरीय ट्राफिक प्रहरी ज्याकू रानीपुखुलिइ तयातःगु सीसी क्यामरापाखें उकथं ट्राफिक नियम हाचां गायाः सवारी साधन चले याइपिंत निगरानी तयेगु व इमित कारवाही यायेगु प्रक्रिया शुरु याःगु खः ।

निदँ न्ह्यवंनिसें हे महाशाखां सीसी क्यामराया माध्यमं सवारी साधनयात नियन्त्रणय् कयाः कारवाही याःसां आः धाःसा ट्राफिक नियम हाचां गायाः सवारी चले याइपिंत छेँय् छेँय् हे पौ छ्वया हयाः कारवाही यायेगु प्रक्रिया न्ह्याकेत्यंगु खः । महाशाखां ट्राफिक नियम हाचां गाइगु सवारी साधनयात सीसी क्यामराया ग्वाहालिं नम्बर प्लेटय् निगरानी तयेगु व सवारी साधनया विस्तृत विवणर स्वयां छेँय् छेँय् हे पौ छ्वया हयेगु ज्या न्ह्याकूगु दु ।

महाशाखाया सहप्रवक्ता मुकुन्द मरासिनीं सवारी चालकं लाक्वपाक्व ट्राफिक नियम हाचां गायेगु याना हयेवं आः महाशाखां सवारी चालकया छेँय् हे पौ छ्वयाः कारवाही प्रक्रिया न्ह्याकागु खः धयादिल । ‘दक्वं थासय् ट्राफिक थ्यंके फइमखु, लाक्वपाक्व ट्राफिक नियम हाचां गालकि दुर्घटना यक्व जुइगु जूगुलिं थःपिंसं कारवाही प्रक्रियायात तीव्रता बियागु खः’, वय्कलं धयादिल ।

सीसी क्यामरामार्फत महाशाखाय् छवाःया दुने स्वीछम्हेसित कारवाहीया निंतिं सिफारिस नं याये धुंकूगु दु । उकीमध्ये स्वम्हेसित फोनपाखें महाशाखाय् सःताः कारवाही याःगु खःसा मेपिंत पौ छ्वयाः कारवाही यायेगु तयारी जुयाच्वंगु सहप्रवक्ता मरासिनीं जानकारी बियादिल । थुगु आर्थिक दँया माघ मसान्त तकया दुने स्वनिगलय् न्यागू लाख स्वीस्वद्वः सछि व ग्वीगुंगः सवारी साधनं ट्राफिक नियम हाचां गाःगु महाशाखां न्ह्यथंगु दु । थ्व बाहेकं ट्राफिक नियम हाचां गाःगु सवारी साधनयात प्रमाणसहित सुं मनुखं उजुरी बिउसा उकिया लिधंसाय् नं कारवाही याइगु जुयाच्वंगु दु ।

थम्हं गयाः वनाच्वंगु सवारी साधनं लाक्वपाक्व, म्वाःमदुगु थासय् हर्न न्यायेकल धाःसा, तीव्र गतिं सवारी चले यात वा लेन अनुशासन पालना मयाःगु फोटो भिडियो महाशाखाय् बिल धाःसा कारवाही यायेगु महाशाखां न्ह्यथंगु दु । सवारी साधन अप्वःगु व चिब्यागु लँया कारणं स्वनिगलय् आपालं दुर्घटना जुइगु यानाच्वंगु दु ।
स्वनिगलय् १,५९४ किलोमिटर सतक दुसां सवारी साधन चले जुइगु व्यस्त सतक ४७२ किलोमटिर जक दु । स्वनिगलय् थौंकन्हय् द्वः व चय्न्याम्ह जनशक्तिं ३८ ट्राफिक इकाइपाखं ट्राफिक व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु दु ।

महाशाखा प्रमुख सर्वेन्द्र खनालं सवारी चालकतय्सं ट्राफिकया मिखा छले यानाः नियम हाचां गायेगु घटना अप्वयेवं महाशाखां उकथंया अभियान न्ह्याकूगु धयादी । ‘छम्ह चालकया बदमासीया कारणं मेपिं बांलाःम्ह चालकं नं बदमासी यायेगु मस्वयेमाः धइगु ल्याखं उकथंया कारवाही अभियान शुरु यानागु खः’ वय्कलं धयादी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS