लापा – थःगु फाँसीया अनुमोदन

जीवनकाःछिं
थःगु नसा चूलाकेत
बुँ पालां मज्यःगु वयागु ल्हाः
थःगु देय् म्वाकेत
धिमे थानां मज्यःगु वयागु ल्हाः
वं थौं लापा थानाः ज्ययेकाच्वन

मंचया न्ह्यःने च्वनाच्वंम्ह
छम्हसिनं छु ताराक्क लापा थात
लापाया लिउलिउ
सभाया दथुइ च्वनाच्वंम्ह वंं नं
तारारारा लापा थानाबिल
ता कि तारारारा लापा थाःम्ह वंं ताल
वक्तां थ्व थाय्यात स्वर्ग दयेका बिइगु घोषणा यानाच्वंगु दु

ल्हाः म्हू म्हू चिनाः
च्वलापतिं धधस्वाकाः
वक्तां ततःसलं भाषण बियाच्वन
मानौंं कि थ्व शहरयात परिवर्तन याइम्ह व हे जक खः
तर वं सुनां छुं स्वः थें त्वाल्ल स्वयाच्वन
झुमिं यंकूम्ह थें अर्धचेत जुयाच्वन

पलख लिपा हाकनं लिउने च्वनाच्वंम्ह
मेम्हेसिन ताराक्क लापा थानाबिल
सभाया दथुइ च्वनाच्वंम्ह वंं हाकनं
तारारारा लापा थानाबिल

हलय् छम्हेसिनं लापा थातकि हे
व चंचंधायाः
वं लय्लय्तायाः
चायेक मचायेकं लापा थानाच्वन
ता कि वं तायेकाच्वन
वक्ता वया दिगुद्यः पिज्वया च्वंगु दु
वक्ता वया अन्नदाता जुया वयाच्वंगु दु
वक्ता वया कर्मदेवता जुयाः दनाच्वंगु दु
थुकथं वं मचायेक मचायेकं ल्हापा ज्ययेकाच्वन

पलख पलखया दिपाः पतिकं
छम्ह कि छम्हस्यां लापा थानाः क्यनाच्वन
हरेक पटक थाःगु लापाया लिउलिउ
वं ततःसकं लापा थानाच्वन

वक्तां थ्व अन्तिम शब्द धकाः भाषण क्वचायेकल
वंं नं थःगु अन्तिम लापा हे खः धकाः
झन् तसकं लापा थानाबिल
जब लापाया सः दित
मौन सभाक्वथाया अंगः अंगलं वक्ताया
अन्तिम शब्दया सः ध्वाथुइक्क थ्वयावल
व अन्तिम शब्द
वयागु सर्बस्वहरण लिपाया
वयात हे फाँसीया घोषणा जुयाच्वन

अबलय्
व आकाशं कुतु वःम्ह थें जुल

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS