प्रसारण मिडियाय् नेवाः भाय्या गुणस्तरीयता

प्रविधिया विकास नापनापं मिडियाय् नेवाःतय्सं नं थःगु भासं समाचार व मेगु थीथी पक्षया ज्याझ्वः न्ह्यब्वयेगु नापं सूचना व सन्देश सम्प्रेषण याना वयाच्वंगु यक्व दत । देसय् बहुदलीय प्रजातन्त्रया पुनर्बहाली लिसें हानं रेडियो नेपालय् न्ह्याःगु रेडियो ज्याझ्वः जीवन दबूया नापनापं एफएम रेडियोय्् नेवाः ल्याय्म्हपुस्ताया छगू पुचलं नेवाः भाय्या सूचना व समाचार नापं थीथी मनोरंजनया ज्याझ्वःएफएम रेडियोय् थ्वयेकेगु ज्यां शुरु जूगु पुनर्जागरण अभियानं थौंकन्हय् स्वनिगःया फुक्क धयाथें एफएम रेडियोय् न्ह्याके हे माःगु ज्याझ्वः कथं नेवाः भाय्या ज्याझ्वः नं जुयाच्वंगु दु ।्
नेवाः भाय्या सूचं नापं मनोरंजनया ज्याझ्वः प्रसारणया पुनर्जागरणया ई थौं थ्यंमथ्यं नीदँ दयेधुंकूगु दु । नीदँया दुने एफएम रेडियोय् नेवाः ज्याझ्वः व नेवाः पत्रकारतय्गु ल्याः नं यक्वः हे अप्वयेधुंकूगु दु ।
थुगु च्वसुइ नेवाः भाय्या छुं विशेष ज्याझ्वःया बारे कुलेत्यनागु मदु । छम्ह न्यनामिया नातां समग्रय् थौंतक नेवाःभासं न्ह्याका वयाच्वंगु व न्ह्यानाच्वंगु ज्याझ्वः बारे छुं खँ न्ह्यथनेत्यनागु जक खः ।
सरकारी स्वामित्वया रेडियो नेपाल, महानगरया स्वामित्वय् मेट्रो एफएम रेडियो, नीजिस्तरं न्ह्याकाच्वंगु व्यावसायिक एफएम रेडियो, सामुदायिक स्तरं न्ह्याकाच्वंगु थीथी सामुदायिक एफएम रेडियो अले सामाजिक हितया निंतिं अर्धसरकारी थज्याःगु यक्व हे एफएम रेडियो नं थन न्ह्यानाच्वंगु दु । गुकी मध्ये आपालं एफएम रेडियोय् नेवाःज्याझ्वः न्ह्याकाच्वंगु दु ।
संचार जगतय् जुयाच्वंगु थ्व विकासं आम जनमानसं छगू कथं सूचनाया हक थज्याःगु मदयेकं मगाःगु मानवअधिकारया उपभोग याये खनाच्वंगु दुसा थीथी सन्देशमूलक सूचना सम्प्रेषणया कारणं जनताय् यक्व हे सार्वजनिक व सामुदायिक सचेतना अप्वयावःगु खनेदु । नापं थीथी मनोरंजनया ज्याझ्वः न्ह्याइपुकेगु माध्यम जक मखु थुकिं यक्व हे प्रतिभा प्रस्फुटन, प्रतिभाया विकास अले न्हून्हूगु प्रतिभा न्ह्यब्वयेगु दबू नं जुयाच्वंगु दु । अले दकलय् तःधंगु खँ धैगु नेवाःभाय् व संस्कृति प्रति छगू कथं पुनर्जागरण हे वःगु दु, थ्वहे एफएम रेडियोया माध्यमं । थ्व झीगु निंतिं तःधंगु उपलब्धि खः धाये हे माः ।
थुलि जुइक जुइक नं नेवाः मिडियाय् मगाः मचाःगु व सुधार यायेमानिगु पक्ष यक्व हे दनि ।
नेवाः भाय्या ज्याझ्वः न्ह्याका वयाच्वंगु एफएम रेडियो अले थुकी ज्या याइपिं नेवाः पत्रकारतय्सं नेपाःया पत्रकारिता ख्यलय् याना वयाच्वंगु योगदान व नेपाःया थीथी आन्दोलनया इलय् इमिसं म्हितूगु भूमिकाया मूल्यांकन यायेगु खःसा तसकं च्वछायेबह जू । उकिं रेडियो, एफएमय् नेवाः पत्रकारतय्गु संलग्नताया ल्याः व उमिगु पाखें थ्व ख्यलय् न्ह्याका वयाच्वंगु ज्याझ्वलय् यक्व हे हिउपाः वःसा नं थ्व इलय् नं प्रस्तुतिया गुणात्मक पक्षय् धाःसा गर्व हे यायेथाय् दयेक अझ हे च्वन्ह्यानाच्वंगु मदुगु नं थौंया वास्तविकता खः ।
गुणात्मक पक्ष धायेबलय् ज्याझवःया प्रस्तुती शैली, भाषागत शुद्घता, न्ववायेबलय् स्पष्टता, खँग्वःया उच्चारण अले न्ववायेगु पहलय् जुयाच्वंगु मगाःमचाःयात कायेमाः थें च्वं । गुकिंयानाः नेवाः ज्याझ्वःया प्रभावकारिताय् तप्यंक असर लानाच्वंगु दु ।
एफएम रेडियोय् न्ह्यब्वइगु ज्याझ्वः मध्ये समाचारमूलक, मनोरंजनात्मक, चेतना वा सन्देशमूलक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नापं समसामयिक पक्षया बारे चर्चा परिचर्चा जुइगु ज्याझ्वः थन न्ह्यथनेबहः जू । थ्व हे थीथी ज्याझ्वलय् जुयाच्वंगु मगाःमचाःगु पक्षया बारे थ्व च्वसुइ बःचाहाकलं छसिकथं कुलेगु जुइ । तर थन थुगु रेडियोय् थ्वं न्ह्याकीगु थुगु ज्याझ्वलय् थथे जुयाच्वन धकाः कुंखिने सिबे समग्रय् न्ह्यथनेत्यनागु दु । सुं छम्ह व्यक्ति विशेषयात कुंखिनेगु थुगु च्वसुया तातुना नं मखु । थ्व ला रेडियो पत्रकारिता ख्यलय् नेवाःतय्सं न्ह्याका वयाच्वंगु अभियानयात अझ धिसिलाकेया निंतिं छगू साहुति नापं पृष्ठपोषण जक खः ।
समाचार व समाचारमूलक ज्याझ्वः दकलय् सशक्तगु नेवाः भाय्या ज्याझ्वःत मध्ये लाः । धात्थें नेवाः पत्रकारिताया स्तरीयतायात मूल्यांकन यायेगु छगू माध्यम कथं नं थ्व हे ज्याझवःयात कायेमाः ।उकिं समाचारमूलक ज्याझ्वः बांलाके फतधाःसा तिनि नेवाः भाय्या ज्याझ्वःया प्रभावकारिता अप्वइ । थुकिया निंतिं समाचार तयारी निसें न्ह्यब्वयेगु शैलीतकया प्रक्रियाय् ध्यान बिइमाः ।

प्रकाशनया निंतिं च्वयेगु समाचार सिबे प्रसारणया निंतिं च्वयेगु समाचारय् छुं छुं पानाच्वनी, गथे कि प्रसारणया निंतिं तयार यायेगु समाचारय् श्रुतिगत स्वरयात ध्यान बिइमाः । अथे धइगु उकी उच्चारण जुइगु खँग्वलं न्हाय्पनय् दिइमजिउ । उकिं प्रसारण समाचारया खँग्वः ल्ययेबलय् विशेष ध्यान बिइमाः । समाचारया संरचनागत मान्यता ला मदयेक मगाःगु हे जुल, उकिसनं साहित्य च्वयेगु वा मेमेगु च्वसु च्वयेगु थें थुकीया समाचारय् खँग्वःत व खँपुया संरचना छ्यलेमजिउ । थ्व प्रसारण पत्रकारिताया मान्यता खः । तर थौंकन्हय् थ्व पक्षयात प्रसारण पत्रकारिताय् बेवास्ता यानाच्वंगु दु ।
मेगु पक्ष धइगु समाचार वाचनशैली खः । समाचार वाचनशैलीया पक्षय् नेवाः पत्रकारिता ख्यलय् यक्व हे मगाः मचाः दनि । थुकिया निंतिं मेगु भाय्या समाचार वाचनया शैली व प्रभावकारीता पाखें झीसं यक्व हे सयेके मानि थें च्वं । थौंकन्हय् न्ह्यानाच्वंगु नेवाः ज्याझ्वलय् खँग्वःया उच्चारण न्यनेबलय् हे नेवाःभाय्या ज्याझ्वःया गुणस्तरीयता तसकं म्हो तिनि धकाः धायेत बाध्य । थ्व कतूसत्य झीसं स्वीकार याये हे माः । खँग्वः व आखःग्वःया शुद्घ उच्चारण हे नं न्यनेमखनाच्वंगु थौंया वास्तविकता खः धायेत नुगः स्यायेम्वाः ।
नेवाः भाय् धइगु गथे च्वयातल अथे ब्वनेगु अले गथे ल्हायेगु खः अथे हे च्वयेगु भाय् खः । उकिं समाचार लेखन व वाचनय् थ्व पक्षय् ध्यान बिइ हे माः, गुगु आपालं ज्याझ्वलय् थौंतक जुयाच्वंगु मदु ।
थुलि जक मखु गुलिं गुलिं रेडियोय् समाचारमूलक प्रस्तुति खः कि समाचार वाचन यानाच्वंगु खः धैगु हे तिफ्याये थाकु । थ्व प्रस्तुतिशैली नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूया बरिष्ठ पदाधिकारीपिंसं न्ह्याकाच्वंगु मेट्रो एफएमय् न्यनेदु, गुपिंसं नेवाः प्रसारण पत्रकारिताया ख्यलय् उद्घोषण नापं मेमेगु तालिम नं न्ह्याकेगु याना वयाच्वंगु दु ।
अथे हे न्ववायेबलय् म्होति नं त्याजिक्क न्ववायेमाः रेडियो पत्रकारिताय् । हथासं न्ववायेगु वा न्ववायेगु स्पीड अप्वः जुल धायेवं खँग्वः उच्चारण त्याजिइ मखु । अले न्यँमिपिंसं थुइकेत हे थाकुइ । ध्वामथुइगु ज्याझ्वःया स्तरीयता दइ वा मदइ थ्व खँय् अप्वः कुलाच्वनेम्वाः । न्ववायेगु स्पीड अप्वयेकाः खँग्वःया उच्चारण हे व्याकरणगत कथं पाय्छि मजुइक न्ह्याकीगु प्रस्तुतिया स्तरीयता नं अथे हे जुयाच्वंगु दु । अथे हे भाषागत अशुद्घता नं यक्व हे न्यनेदु । छगू हे एफएम रेडियोय् न्ह्याइगु नेवाः भाय्या थीथी ज्याझ्वलय् भाषागत शुद्घता मदइगु धयागु विडम्बना नं खः । थ्व कमजोरी अप्वः यानाः मिर्मिरे एफएमया दक्व धयाथें ज्याझ्वलय् न्यनेदु । थुगु एफएमया आपालं प्रस्तोतातय्के थ्व मगाःमचाः दु । अथे हे नेवाः एफएमया छुं छुं प्रस्तोतातय्गु नं थथे हे दु ।
प्रसारण पत्रकारिताया विशेषता धइगु हे न्ववायेगु पहः, प्रस्तुतिया पहः, खँग्वःया त्याजिक उच्चारण यायेगु व यइपुगु सलं न्ववायेगु खः । थुकिं न्यनामिपिंत सालेफइ । रेडियो पत्रकारिताया निंतिं म्येहालामिपिंसं थें रियाज यायेगु व स्पीच थेरापि कायेगु चलन नं दु । नापं समाचार लेखन, समाचार वाचन, ज्याझ्वः न्ह्याकेगु शैलीया विशेष तालिमया जरुरी नं दु । तर, नेवाः भाय्या प्रसारण पत्रकारिताया पुनर्जागरण न्ह्याःगु थौं थ्यंमथ्यं नीदँ थ्यने धुंकाः नं नेवाः भाय्या प्रसारण ज्याझ्वःया गुणस्तरियता उलि च्वन्ह्याःगु खनेमदुगु व न्यनेमदुगु धइगु थ्व ख्यलय् झीपिं गुलि लिउने तिनि धइगुया छगू किपा, छगू् दसु जक खः । थ्व मगाःमचाः व थ्व चुनौतियात झीसं स्वीकार याये हे माः । नापं थज्याःगु चुनौतियात आत्मसात यानाः वइगु इलय् सुधार यानायंकेगु नं स्वये हे माः ।
न्यनामिपिंत स्तरीय ज्याझ्वः मन्यंकेगु धइगु इमित अन्याय यायेगु खः । नेवाः भाय्या ज्याझवः धकाः स्तरीयता मदुसां न्यनाच्वंगुयात बांलानाः न्यनेगु याःगु खः धकाः थुइकेगु, मूल्यांकन यायेगु नं गलत खः । अले ज्याझ्वलय् ज्याझवः न्यनाः फोन यायेवं जक न्यनामिपिं यक्व दु वा मदु धैगु धारणा दयेकेगु नं पाय्छि मखु । थःगु मांभाय् प्रतिया अनुरागया कारणं जक न्यनीपिं न्यनापिंगु निंतिं जक झीसं ज्याझ्वः उत्पादन व प्रसारण यायेगु मखु । ज्याझवःया प्रभावकारितां अझ अप्वः न्यनापिं सालेगु,अप्वयेकेगु व न्यनामिपिनिगु लागा तब्या यानायंकेगु ज्या जुइमाः ।थुकिया निंतिं गुणस्तरीयता नापनापं नेवाः भाषाया एफएम, रेडियो ज्याझ्वःया प्रवद्र्धन जुइगु ज्याझ्वः एग्रसीभ प्रमोशन कथं हे न्ह्याकेमाः ।
थुलि जुइक जुइक नं स्वनिगःया अप्वलं एफएम रेडियोय् नेवाः भाय्या ज्याझ्वःयात थाय् बियातःगु धइगु झीगु निंतिं तःधंगु अवसर कथं झीसं कायेमाः । अले थ्व अवसरयात प्रभावकारी कथं छ्यले नं माः । झीसं थुकियात व्यावसायिक कथं न्ह्याकातुं यंकेमाः । गुकिं स्वनिगलय् छगू सम्प्रदायया तःधंगु पुचलं न्यनीगुनेवाः भाय्या ज्याझ्वः कथं जक रेडियोय् थाय् बिइमाः धइगु कथं मखुकि थ्व छगू मतसें मगाःगु, स्तरीय व प्रभावकारी ज्याझ्वः कथं स्थापित याना यंकेफइ । अथे मखुत धाःसा थ्व भाय्यात झी नेवाःतय्गु जक हिस्सा दुगु रेडियोय् जक सीमित रुपं न्ह्याकाच्वनेमाःगु बाध्य जुइगु खँय् आः हे अनुमान यायेफु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS