कन्हय् मंगलं मू र्याली, येँयापिं कृष्ण देगलं वनीगु

येँ – वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीया १०० दँ बुन्हिया लसताय् कन्हय् यलय् याइगु तःजिगु ज्याझ्वलय् येँनं ब्वति काइपिं सकसितं यलया कृष्ण देगलय् मुनेत इनाप याःगु दु । भाषासेवी लक्ष्मीदास मानन्धरया अध्यक्षताय् नीस्वंगु समन्वय समितिं सोमवाः सुथय् १०.३० बजे यलया कृष्ण देगलय् मुनाः अनं तुं मू र्यालीइ सहभागी जुइगु ज्याझ्वः दयेकूगु खः । कन्हय् यल महानगरपालिकां भाजु जोशी सछिदँ क्यंगु लसताय् ¥याली यासें हनेज्या यायेत्यंगु दु । मू र्याली मंगलबजारं शुरु जुइ ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS