बिस्काः जात्राय् स्थानीय जात्रा

ख्वप – बिस्काः जात्राया खुन्हुया न्हि सोमवाः ख्वपय् महाकाली व महालक्ष्मीया खः जात्रा जुल । तःकेहेँ धयातःपिं महाकाली व महालक्ष्मी थःछेँय् वंबलय् हेबाय् चबाय् याःगु धासें निम्ह तःकेहेँ ल्वाइगु प्रतीक कथं महालक्ष्मी लागाय् खः ल्वाकाः जात्रा याःगु खः । जात्रा स्वयेत म्वःम्वः मनूत थ्यंगु खः । खः जात्रा क्वचायेकाः खतय् तयाः थःथःगु द्यःछेँय् यंकाः महालक्ष्मी व महाकालीयात बिराजमान याकूगु खः ।

म्हिगः सोमवाः हे थिमिया बोडेय् म्ये प्वाः खंकीगु जात्रा क्वचाल । खुदँ न्ह्यवंनिसें नियमित कथं दँय्दसं म्ये प्वाः खंकादीम्ह चन्द्रकृष्ण बागः श्रेष्ठं थुगुसी नं म्ये प्वाः खंकाः जात्रा न्ह्याकादीगु खः । म्हिगः सुथय् मध्यपुर लागाया चपाचो, दिगुली व बालकुमारी लागाय् केन्द्रबिन्दु यानाः तःजिक भुइसिन्हः जात्रा (सुथसिया याः) जुल । जात्राय् सहभागीतय्सं थःथःगु त्वाःया खः कुबियाः भुयुसिन्हः ह्वलावःगु खः ।

जात्राय् सहभागीतय्सं मुस्याःप्वाः च्याकाः ब्वति काःगु खः । बिस्काः जात्राया न्हय्न्हु कुन्हु कन्हय् ख्वपय् ब्रम्हायणी जात्रा जुइ । ब्रम्हायणी द्यःयात ध्वाखासिंनिसें दत्तात्रय त्वाः तक जात्रा यानाः तयेयंकी खः । उगु इलय् स्थानीय भजन खलः, मस्त व मिस्तय्गु सहभागिता दइ । याता खँल्हँय् वा पाइपिंसं तूचिकं दान यायेगु कथं थथे जात्रा यानाः मुस्याःप्वाः च्याकाः वयेगु चलन दुगु खः ।

बिस्काः जात्राया न्हय्न्हुया न्हिया लागिं द्यःयात पुजा फयेकेगु व माहेश्वरी व ब्रम्हायणी खः ल्वाकेगु जात्रा नं सोमवाः हे क्वचाल । न्हय्न्हु कुन्ह त्वाःत्वालय् कुहां बिज्याकातःपिं द्यःतय्त द्यःसगं बीगु चलन दु । नापं उकुन्हु छुमाः गणेद्यःया जात्रा नं जुइ । लिपांगु दिं गुन्हुकुन्हु धाःसा थःने व क्वःने भैलःखः सालाः भैलःद्यःयात बहनी लिबाक थहां बिज्याकी ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS