अपरेशन यानाः लिकाःम्ह मचा हाकनं प्वाथय्

विज्ञानं याये मफुगु छुं नं मदु, विज्ञानं असम्भव धयातःगु खँयात नं सम्भव याना बिउगु दु । अले विज्ञानं गुलि न्हू न्हूगु प्रविधिया आविष्कार व चमत्कार यानाच्वंगु दु धइगु खँ धयाच्वनेमाःगु मखु । विज्ञानं याःगु थ्व हे आविष्कार व चमत्कारया चाकलय् हाकनं छगू मेगु चमत्कारया ज्या जूगु दु । अले थ्व चमत्कार खः चिकित्सा विज्ञानया क्षेत्रय् ।

चिकित्सा विज्ञानया नियमकथं सुं नं प्वाथय् दुम्ह मिसां प्राकृतिक रुपं मचा बुइके मफुत धाःसा वयागु शल्यक्रिया यानाः मचा बुइकी । थ्व चिकित्सा विज्ञानया नियम जक मखु, चिकित्सकतय् धर्म नं खत । प्राकृतिक रुपं जन्म जुइ मफुम्ह मचायात शल्यक्रिया यानाः जन्म बीगु घटना ला सामान्य नं खः ।

तर मांया प्वाथं पिहां वये धुंकूम्ह अले छक्वः थ्व संसार खने धुंकूम्ह मचायात हाकनं मांया हे प्वाथय् तया बीगु घटना तसकं अजू चायापु । अले थज्याःगु घटना जूगु नं मदु, न्यनये नंगु नं मदुनि । चिकित्सा विज्ञानया क्षेत्रय् थज्याःगु छगू अजू चायापुगु व चमत्कारिक घटना जूगु दु, बेलायतया लन्दनय् । थन छम्ह प्वाथय् दुम्ह मिसाया प्वाथं मचा लिकयाः हाकनं वयात प्वाथय हे तया बिउगु दु ।

नियमित रुपं स्वास्थ्य परीक्षण याकाच्वंम्ह उम्ह प्वाथय् मिसाया प्वाथय् दुगु २० हप्तालिपा प्वाथय् मचाया छुं नं ब्व भिडियो एक्स–रेय् खने मदयेवं छझाःला चिकित्सकत थः हे अजू चाल । वयां लिपा इमिसं उम्ह प्वाथय् दुम्ह मिसाया अभिभावकयात मचा दु वा मदु धकाः स्वयेगु निंतिं स्वंगू विकल्प बिल ।

न्हापां यथास्थितिइ हे वनाच्वनेगु, निगूगु गर्भपतन यायेगु व स्वंगूगु मिसाया शल्यक्रिया यायेगु । स्वंगूगु विकल्पकथं मचा बुइगु ई मत्यःनिगु जूगुलिं शल्यक्रिया यानाः मचायात लिकयाः हाकनं वया मांया प्वाथय् तया बीगु सल्लाह चिकित्सकतय्सं बिउगु खः ।
चिकित्सकतय्सं मिसाया अभिभावक स्वंगू विकल्प बिउगु खःसां पेशां थः हे छम्ह नर्स जुयाच्वंम्ह २६ दँ दुम्ह बेथान सिम्पसनं स्वंगू विकल्प ल्यल ।

वयां लिपा चिकित्सकतय्सं छुं घौ ताःहाकःगु शल्यक्रियया श्रृंखला न्ह्याकल । अपरेशन लिपा मिसाया प्वाथं मचा लिकयाः लिपा हाकनं वयागु प्वाथय् हे तया बिउगु खः । चिकित्सकतय्कथं मचायाके ‘स्पिना बिफिडा’नांया कमजोरी दुगु जुयाच्वन, गुकिं यानाः वयागु स्पाइनल कर्ड बांलाक विकास मजूगु व लिपा मचा बुल धाःसां नं वयात न्यासि वनेत समस्या जुइगु जुयाच्वन ।

थज्याःगु समस्या जूपिं मध्ये ८० प्रतिशत स्वयां अप्वःसिनं गर्भपतनया विकल्प ल्ययेगु यानाच्वंगु उपचारय् संलग्न युनिभर्सिटी कलेज हस्पीटल व ग्रेट अर्मन्ड स्ट्रिट अस्पतालया चिकित्सकतय्सं धाःगु दु । थुगु घटनालिसें थुकथंया शल्यक्रिया याकूम्ह सिम्पसन प्यम्हम्ह मिसा खः ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS