छिं सिउला ? विद्युतीय सामग्रीइ लुँ दइ !

प्रायः सकसिगुं छेँय् छेँय् विद्युतीय सामग्री दइ । विद्युतीय सामग्री मदुगु छेँ शायद हे जक दइ । टेलिभिजन, ल्यापटप, मोबाइल, कम्प्युटर थेंज्याःगु विद्युतीय सामग्री मदुगु छेँय् हे दइमखु । अले अज्याःगु सामग्री स्यनाः दयेके नं मजिउगु अवस्थाय् थ्यने धुंकूसां उकियात वां मछ्वसे तयातःपिं नं दइ । थज्याःगु विद्युतीय सामग्रीया उचित व्यवस्थापनया निंतिं छगू हे जक विकल्प धइगु उकियात वांछ्वया बीगु खः ।

गुलिसिनं अज्याःगु सामान अथें वांछ्वया बीसा, गुलिसिनं स्यंकाः अले गुलिसिनं उकियात कवाडी सामान संकलन याइपिंत मिया बी । कवाडीया सामान संकलन याइपिंसं तसकं दंगु भावं अज्याःगु सामान न्याना यंकी । तर झीमध्ये तसकं म्हो हे जक मनूतय्सं सिउ जुइमाः कि कवाडी धकाः वांछ्वःगु अज्याःगु सामानय् लुँया मात्रा नं दयाच्वनी !

समाचार एजेन्सीतय्कथं छगू सामान्य खानीं लुँ लिकायेगु स्वयां नं विद्युतीय सामाग्रीपाखें लुँ लिकायेगु सहज जुइगु जक मखसे परिणाममुखी नं जुइ । गुगुं खानीं ३ निसें ४ ग्राम लुँ पिकायेत नं करिब १ टन बराबरया खनिज ल्ययेमाःगु व प्रशोधन यायेमाःगु आवश्यक जुइ । तर छगू टन इलेक्ट्रिक (विद्युतीय) सामानपपाखें करिब ३५० ग्राम लुँ पिहां वइ ।

सन् २०२० य् एशियाया हे दकलय् विकसित राष्ट्र जापानय् जू वनाच्वंगु टोकियो ओलम्पिकया निंतिं थज्याःगु हे पुलांगु व ज्याख्यलय् मवये धुंकूगु विद्युतीय सामग्रीपाखें पिहां वःगु लुँपाखें हे स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) तयार यायेगु ज्या जुयाच्वंगु दु । टोकियो ओलम्पिक आयोजक कमिटीयाकथं आतकया दुने १७ किलो लुँ व १८०० किलो वह अज्याःगु कवाडी धयातःगु विद्युतीय सामग्रीपाखें लिकायेगु ज्या जुइ धुंकूगु दु ।

ओलम्पिक आयोजक कमिटीं जापानी नागरिकतय्त पुलांगु व ज्याख्यलय् मवयेधुंकूगु अज्याःगु विद्युतीय सामग्री थःपिंत दान यायेत नं अपिल याःगु दु । सन् २०१६ तकया दुने विश्वय् करिब प्यंगूत्या करोड टन विद्युतीय सामाग्री फोहरया रुपय् जम्मा जुइधुंकूगु संयुक्त राष्ट्र संघया छगू तथ्यांक दु । थज्याःगु फोहर संकलन जुइगु क्रम नं दँय्दसं अप्वया वनाच्वंगु दु । राष्ट्र संघया तथ्यांककथं थज्याःगु फोहर हरेक दँय् २ निसें ३ प्रतिशतया ल्याखं अप्वया वनाच्वंगु दु ।

 

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS