येँ मनपां थीथी झिगू थासय् झिद्वः वृक्षारोपण याइगु

येँ – येँ महानगरपालिकां चालु आर्थिक दँय् थीथी झिगू थासय् झिद्वः वृक्षारोपण याइगु जूगु दु । येँ मनपां सरकारी संघसंस्था व निकायलिसे जानाः वृक्षारोपण यायेत्यंगु खः । येँ मनपां थ्व सम्बन्धी जानकारी बीगु ल्याखं ग्वसाः ग्वःगु पत्रकार सम्मेलनय् येँ मनपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यं येँ महानगर क्षेत्रयात हरियाली दयेकेगु लक्ष्य दुगु धासें थ्व स्वयां न्ह्यः २७०० वृक्षारोपण यायेगु ज्या जुइधुंकूगु जानकारी बियादिल ।

येँ मनपां सार्वजनिक जग्गा मालेगु ज्या न्ह्याकाच्वंगु व अज्याःगु थासय् नं वृक्षारोपण यानाः हरियाली यायेगु जुइ धासें प्रमुख शाक्यं येँ महानगर लागा दुनेया दक्वं सरकारी ज्याकू, सामुदायिक व निजी विद्यालयय् नं वृक्षारोपण अभियान न्ह्याका यंकेगु जुइ धयादिल ।

थम्हं येँ महानगरपालिकाया प्रमुखया कार्यभार कःघानागु छवाःया दुने हे महानगर क्षेत्रयात सुचुकुचु यायेगु ल्याखं ‘क्लिन द सिटी’ न्ह्याकागु जानकारी बियादिसें थुकथं वृक्षारोपण याःगु स्वां–सिमायात संरक्षण यायेगु ज्या येँ मनपापाखें जक सम्भव मजुइगुलिं गन गन सुनां सुनां वृक्षारोपण याःगु खः, उगु उगु थासय् व हे संघसंस्था वा विद्यालयं उकिया संरक्षण व व्यवस्थापन यायेमाः धयादिल ।

येँ महानगर क्षेत्रयात धू व कुँपाखें मुक्त यायेत थम्हं क्लिन द सिटी अभियान हयागु खः धयादिसें येँ महानगर लागाय् सुचुकुचुयात थप प्रभावकारी यायेत वइगु छुं दिंया दुने तःधंगु यन्त्र व मंसिरनिसें न्यागः ब्रुमर संचालनय् हयेगु कथं तयारी जुयाच्वंगु नं वय्कलं धयादिल ।

अथे हे महानगर क्षेत्रया दक्वं वडाय् खाली व सार्वजनिक जग्गा पहिचान यानाः ज्याथजिथि व मस्तय् निंतिं न्ह्यइपुक ई छ्यायेत उद्यान दयेकेगु नं वय्कलं धयादीगु दु । नापं येँ महानगरयात सुन्दर खने दयेकेत थाय्थासय् लाक्वपाक्व व अव्यवस्थित धंगं तयातःगु ५४ गः गाडी तार व्यवस्थापन यानागु मनपां जानकारी बिउगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS