तत्कालया निंतिं अल्पकालीन फोहर व्यवस्थापन यायेत थाय् मालीगु

येँ – स्वनिगलय् ताःई न्ह्यवंनिसें मुख्य समस्याया रुपय् खने दयाच्वंगु फोहर व्यवस्थापनया समस्या आः समाधान जुइगु जूगु दु । ताःई न्ह्यवंनिसें हे स्वनिगःया मुख्य समस्या जुयाच्वंगु फोहर व्यवस्थापन आः समाधान यायेगु लँपुइ वंगु दु । येँ महानगरपालिकां तत्कालया निंतिं अल्पकालीन रुपं फोहर व्यवस्थापनया निंतिं थाय् क्वःछीगु तयारी याःगु दु ।

येँ मनपाया सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यं कनादीकथं कन्हय् शुक्रवाः तकया दुने अल्पकालीन फोहर व्यवस्थापन यायेगु थाय् क्वःछी सम्भावना दु । तत्कालया निंतिं विकल्पया रुपय् अल्पकालीन व वयां लिपा दीर्घकालीन रुपं हे स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन यायेगु थासय् क्वःछीत येँ मनपां निरन्तर रुपं कुतः यानाच्वंगु धयादिसें वय्कलं थ्व हे वाःया दुने तत्कालया निंतिं अल्पकालीन फोहर व्यवस्थापन यायेगु थाय् क्वःछीकथं ज्या जुयाच्वंगु जानकारी बियादिल ।

येँ महानगरपालिकां थौंकन्हय् नुवाकोट जिल्लाया ककनीस्थित सिसडोलय् स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु दु । थौंकन्हय् स्वनिगलं न्हिं झिंनिसः मेट्रिक टन स्वयां अप्वः फोहर संकलन जुयाचवंगु दुसा निजी व महानगरया निसः स्वयां अप्वः गाडी उगु फोहर सिसडोलय् यंकाः व्यवस्थापन यायेगु यानाच्वंगु दु ।

येँ मनपां थौं स्वयां झिंस्वदँ न्ह्यः निदँया निंतिं जक उगु थासय् फोहर व्यवस्थापन यायेगु धकाः प्रयोग याना वयाच्वंगु खःसा आतक नं उगु हे थासय् फोहर व्यवस्थापन याना वयाच्वंगु खः । थुकिं यानाः आः वयाः फोहर व्यवस्थापन यायेत समस्या जुइधुंकूगु दु । उगु थासय् आः थप फोहर व्यवस्थापन याये मफइगु जुइवं सिसडोलया विकल्प मालेगु निंतिं येँ मनपां कुतः याना वयाच्वंगु खः ।

वंगु छुं दिं न्ह्यः जक दीर्घकालीन रुपं स्वनिगःया फोहर व्यवस्थापन यायेत धासें येँ मनपाया प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यया संयोजकत्वय् स्वनिगःया दक्वं नगरपालिकाया प्रमुख व उपप्रमुख दुथ्याःगु स्वनिगःस्तरीय नगरपालिका फोरम स्थापना याःगु खः ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS