यल देय् झिलिमिलि यायेत स्मार्ट लाइट

येँ – यलया थीथी थासय् स्मार्ट लाइट जडान यायेगु तयारी सुरु जूगु दु । यल देय्यात झिलिमिलि याना तयेगु लागिं थ्व थज्याःगु लाइट तयेगु तयारी जूगु खँ यल महानगरपालिकाया प्रवक्ता राजु महर्जनं ‘नेपालभाषा टाइम्स’ यात कनादिल । वय्कःया कथं थ्वहे आर्थिक दँ २०७५÷७६ य् यलया पूच्वंनिसें कुपन्डोल तक स्मार्ट लाइट जडान यायेगु तयारी जुयाच्वंगु दु । उकिया निंतिं नेपाल विद्युत प्राधिकरणं टेन्डर आह्वान यायेगु ज्या जुइधुंकूगु दुसा उकियात माःगु आर्थिक व्यवस्थापन यल मनपां याइगु जुयाच्वंगु दु ।

यलयात ‘उज्यालो ललितपुर’ दयेकेगु योजना कथं स्मार्ट लाइट जडान यायेगु तयारी जुयाच्वंगु खः । थ्वहे मोहनिंनिसें पूच्वंनिसें कुपन्डोल तक उगु मत जडान जुइगु जानकारी वय्कलं बियादिल । वय्कःया कथं उगु स्मार्ट लाइटया विशेषता धइगु खिउँगु इलय् लँय् मनूत वये–वने जुयाच्वन धाःसा उकिया हे सेन्सर मार्फत मत च्याना च्वनी । वये–वनेगु ज्या मजुल धाःसा मत नं च्याइ मखु ।

उगु मतं गाडीया नम्बर प्लेट नं याउँक हे खंके फइगु जानकारी वय्कलं बियादिल । स्मार्ट लाइटया लिसें सिसी क्यामरा नं जडान जुयाच्वंगुलिं क्यामेरां गाडीया नम्बर तकं रिड याइगु खँ नं वय्कलं कनादिल ।मेगु दँया दुने पूच्वंनिसें सातदोबाटो, जावलाख्यः निसें बुंग तक व पूच्वंनिसें ग्वार्को तक थज्याःगु स्मार्ट लाइट जडान यायेगु योजना मनपाया दुगु खँ कनादिसें थुकिं यल देय्यात बहनी तकं पूवंक हे झलमल याना तइगु विश्वास वय्कलं प्वंकादिल ।

यलया आपालं ननि, चुक, बहाः, बही व गल्लिइ तकं वडाया थःगु हे स्रोत व मनपां बिउगु आर्थिक ग्वाहालि मत च्याकेगु ज्या जुयाच्वंगु खँ नं वय्कलं कनादिल । वय्कलं धयादी, ‘स्मार्ट लाइट जडान जुइधुंकाः सुरक्षा मजबुत जुइगु विश्वास मनपां काःगु दु ।’ वय्कःया कथं यात्रु व चालकया सुरक्षायात ध्यानय् तयाः स्मार्ट लाइट तयेगु योजना वःगु खः । गुकिं यात्रु व चालकयात सुरक्षा बीगु जक मखु बहनी मत मदयाः जुइगु दुर्घटना म्हो यायेत नं स्मार्ट मत तयेमाःगु खँ वय्कलं कनादिल ।
स्वनिगःया थीथी थासय् जडान याना तइगु स्वीचया मत बहनी च्याकीपिं मदयाः बन्द जुयाच्वनीगु सुथय् स्याइपिं मदयाः मत च्यानां तुं च्वनीगु जुयाः मतया दुरुपयोग समेत जुइगु यक्वसिया अनुभव दु । थ्व स्मार्ट मतं अज्याःगु समस्या म्हो जुइगु आशा याःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS