खिचां बचे यात सजाय फयेगुपाखे

खिचा मनूनापं दकलय सतिम्ह प्राणी खः । खिचां मनूतय्त अनेकथंया घटना, दुर्घटना लाइबलय् बचे याःगु खँ ला झीसं न्यना वयाच्वनागु हे खत । तर अदालतय् दोषीतकं ठहर जुइधुंकूम्ह उकिसनं सजाय तकं फयेत तयार जुयाच्वंम्ह छम्हेसित खिचां सजाय फयेगुपाखें बचे याना बिउगु दु ।

अमेरिकाया ओरेगनाया छगू अदालतं बलात्कारया द्वपनय् ५० दँया सजाय फयेत्यंम्ह छम्ह मनूयात खिचां बचे याःगु दु । अदालतं छम्ह मिसामचायात यौन शोषण याःगु द्वपनय् दोषी ठहर जूम्ह छम्हेसित सजाय बीत्यंगु इलय् द्यःया रुपय् उम्ह खिचा न्ह्यःने वःगु खः । अदालतपाखें बलात्कारय् दोषी ठहर जूम्ह जोशुआ हार्नर नांया मनूया जीवनय् ‘लुसी’ नांया खिचाया कारणं सजायंपाखें मुक्त जुइत सफल जूगु खः ।

अदालतं छम्ह मिसामचायात यौन शोषण याःगु द्वपनय् हार्नरयात दोषी ठहर याःगु खः । यौन शोषणं पीडित जूम्ह मिसामचां अदालतय् हार्नरं थःत यौन शोषण यासें लुसी नांया खिचायात नं गोली कयेकाः स्याःगु बयान बिउगु खः । हार्नरं धाःसा थःत बिउगु द्वपं असत्य जूगु धासें उकिया खण्डन याना वयाच्वंगु खः ।

हार्नरं थम्हं मिसामचायात यौन शोषण व खिचायात स्यानागु मखु धकाः धया वयाच्वंगु खःसां अदालतं वयागु खँय् विश्वास मयाः । जब अदालतं हार्नरयात सजाय न्यंकेत तयारी यानाच्वन अबलय् लाक्क लुसी नांया खिचा थः न्हूम्ह मालिक नापं अदालतय् वल ।

हार्नरं खिचायात स्यानागु मदु धकाः दावी यानाच्वंगुलिं खिचा मालेत अदालतं आदेश बिउगु खःसा लिपा उम्ह खिचा व न्हूम्ह मालिक अदालतय् उपस्थित जुइवं हार्नरयात बिउगु द्वपं असत्य साबित जुल, गुकिं यानाः व जेल सजाय फयेगुपाखें तकं बचे जुइत ताःलात ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS