मतिनामीलिसे माफी फ्वनेत स्वसःगू होर्डिङ बोर्ड

भारतया महाराष्ट्र पुणेय् छम्ह ल्याय्म्हं थः मतिनामिलिसे शहरया थाय्थासय् होर्डिङ बोर्ड हे तयाः माफी फ्वन । उम्ह ल्याय्म्हं ल्वापु जुयाः तंचायाच्वंम्ह गर्लफ्रेण्डयात मने यायेत पुरा शहरय् स्वसःगुलिं मल्याक हार्डिङ बोर्ड तःगु खः । चान्हय् पासाम्ह छम्ह लिसे जानाः तयातःगु होर्डिङ बोर्ड खनाः सुथय् स्थानीय मनूत हे छक्क चाःगु खः ।

प्रहरीं उम्ह होर्डिङ बोर्ड तःम्ह ल्याय्म्हयात ज्वनेधुंकूगु दु । स्थानीय नगर निगमं थःपिनिगु अनुमति मकासे होर्डिङ बोर्ड तःगु धाःगुलिं प्रहरीं ज्वंगु खः ।

पुणेया पिंपरी चिंचवड धाःथासय् शहरन्यंकं तयातःगु होर्डिङ बोर्डय् वया मतिनामिया नां तयाः ‘जितः माफ यानाबिउ’ धकाः च्वयातःगु खः । बोर्डय् हर्ट शेप नं तयातःगु खः ।

प्रहरीया कथं थथे होर्डिङ बोर्ड तःम्ह २५ दँया स्थानीय व्यवसायी निलेश खेडकर खः । वयात बोर्ड तयेत ग्वाहालि याःम्ह वया पासायात ज्वनेधुंकाः प्रहरी वयाथाय् तक थ्यंगु खः । वं थः तःचायाच्वंम्ह मतिनामियात लय्तायेकेत थथे होर्डिङ बोर्ड तयागु खँ धाःगु दु ।

सम्बन्धित बुखँ

LEAVE YOUR COMMENTS